Κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του, στη Λαϊκή Συνέλευση στον Βώλακα, η οποία πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 19 Ιουνίου 2022, ο Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Κ. Νευροκοπίου κ. Γιώργος Μίρκου ανέφερε τα εξής:

Αγαπητοί φιλοξενούμενοι, αγαπητοί συγχωριανοί,

Μετά από 38 χρόνια συνεχούς λειτουργίας των λατομείων στον Βώλακα, έφτασε η στιγμή να συζητάμε για την ΟΡΘΗ λειτουργία και τις συνέπειες της λατομικής δραστηριότητας στο τόπο μας. Ας είναι… κάλλιο αργά παρά ποτέ!!

Κύριε Πρόεδρε του Κοινοτικού Συμβουλίου Βώλακα, σήμερα ομολογούμε ότι, όλα αυτά τα χρόνια με τις πράξεις και παραλείψεις μας, δείξαμε ότι δεν είχαμε ΠΟΤΕ οργανωμένο σχέδιο για τη λατομική δραστηριότητα του Βώλακα με αποτέλεσμα να χάσουμε την αξιοπιστία μας ως αιρετοί και συνομιλητές με την πολιτεία και την επιχειρηματικότητα. Και εσείς έχετε την μεγαλύτερη ευθύνη.

Προχωρώ στο θέμα του προστατευόμενου.

Για το θέμα αυτό βλέπουμε ότι:

Σε συνέχεια της πράξης προσδιορισμού του Δασάρχη τον Αύγουστο του 1988,

α) Εκδόθηκε ΦΕΚ τον Ιούνιο του 2014 που ορίζει την έκταση και τις απαγορεύσεις

β) Τροποποιήθηκε το ΦΕΚ τον Σεπτέμβριο του 2015 διορθώνοντας σφάλματα όπου μια έκταση αφαιρείται από το προστατευόμενο μπροστά από τον οικισμό και πάει στην πίσω πλευρά στην τοποθεσία Αγία Παρασκευή. Και στη διορθωμένη έκταση εγκαταστάθηκε λατομείο.

Και γ) Εκδίδεται ΦΕΚ όπου γίνεται μερική ανάκληση των απαγορεύσεων στην συγκεκριμένη έκταση τον Οκτώβριο του 2021.

Τι βλέπουμε λοιπόν με αυτό; Σε διάστημα 7 ετών άλλαξε 3 φορές το καθεστώς για το προστατευόμενο τοπίο. Ποιοι λόγοι το επέβαλαν αυτό;

Συνεχίζω καταθέτοντας τις προτάσεις μου.

  1. Να μην εκδοθεί έγκριση όρων για καμία επιχείρηση έως ότου η πολιτεία εκδώσει διευκρινιστική, όπου θα καθορίζει χρήση γης, τρόπο εκμετάλλευσης για την συγκεκριμένη περιοχή.
  2. Άμεση σύνταξη, κατ’ εξαίρεση, στρατηγικής μελέτης επιπτώσεων της φέρουσας ικανότητας για όλη την περιοχή του Βώλακα, για όλες τις κοινωνικοοικονομικές παραμέτρους, για την βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής.
  3. Προτεραιότητα για τον Βώλακα σύνταξης Τοπικών Πολεοδομικών Σχεδίων και Ειδικό Χωροταξικό Σχεδιασμό.
  4. Ανάκληση της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για το λατομείο μέσα στο αγρόκτημα στην θέση «Καλλίδρομον».
  5. Ανάκληση της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων για την παραχώρηση κατά χρήση για τα στείρα μέσα στο αγρόκτημα στην θέση «Κιρουβντολ».

Ή αλλιώς οργανώστε δημοψήφισμα να εκφράσει ελευθέρα την βούλησή του ο κάθε κάτοικος του Βώλακα.

Κλείνοντας, η πολιτεία είναι αυτή που νομοθετεί, αδειοδοτεί, συντάσσει όλα τα απαιτούμενα ώστε να λειτουργήσει το κράτος.

Έφτασε η στιγμή και η ανάγκη η πολιτεία μέσω των αρμόδιων φορέων και υπηρεσιών να αναλάβει άμεσα δράση για την ιδιαίτερη περιοχή του Βώλακα ώστε να επιλύσει τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα, να σχεδιάσει και νομοθετήσει για τη βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη του Βώλακα προς όφελος όλων.

Δράττοντας επί της ευκαιρίας με την παρουσία της Προέδρου του Συνδέσμου Μαρμάρων ΑΜΘ κυρίας Ιουλίας Χαϊδά, κα Πρόεδρε σας παραθέτω τα παρακάτω ερωτήματα:

  1. Αφού κατανοήσατε ότι πλέον η κατάσταση έχει φτάσει σε δύσκολο σημείο για την συνέχιση της δραστηριότητας στο Βώλακα, γιατί μαζί με το ΣΜΕ δεν πιέζετε τους αρμόδιους φορείς ώστε να γίνουν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες εξετάζοντας τόσο τη φέρουσα ικανότητα όσο και την αειφόρα και ισορροπημένη συνύπαρξή μας για τούτο τον τόπο που σας ενδιαφέρει και εσάς τόσο;
  2. Ποια είναι η θέση των επιχειρηματιών σχετικά με την εντοπιότητα σε Απασχόληση, Μεταφορικό έργο, Εταιρική κοινωνική ευθύνη, Συνεργασία με τοπικούς φορείς;
  3. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε ώστε να καθοριστούν με νόμο η μέθοδος των υπόγειων εξορύξεων;

Σας ευχαριστώ.