Ερώτηση προς τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Σκρέκα για τη μη δημιουργία λατομείου μαρμάρου στη θέση «Καλλίδρομον» της Τ.Κ. Βώλακα του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου της Π.Ε. Δράμας κατέθεσαν οι Βουλευτές του Κ.Κ.Ε. κ.κ. Λεωνίδας Στολτίδης και Γιάννης Δελής.

Η ερώτηση έχει ως εξής:

Πρόσφατα η Επιτροπή Αγροτικής Οικονομίας & Περιβάλλοντος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης γνωμοδότησε, κατά πλειοψηφία, υπέρ (αρ. απόφασης 34/2022) της έγκρισης περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) και Σχεδίου διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων (Σ.Δ.Α.) Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (Ε.Ο.Α) εταιρείας για την εκμετάλλευση νέου λατομείου μαρμάρου έκτασης 199.197,64 m2, στη θέση «Καλλίδρομον» της Τ.Κ. Βώλακα του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, της Π. Ε. Δράμας.

Να σημειωθεί ότι:

  • Η περιοχή που πρόκειται να γίνουν οι εργασίες εκμετάλλευσης (ανοικτή εκσκαφή), βρίσκεται σχεδόν εξ’ ολοκλήρου εντός των ορίων στις προστατευόμενες περιοχές που έχει ενταχθεί το Δίκτυο Φύση 2000 (Natura2000), με κωδικό ΕΖΔ GR1140004 «Κορυφές Όρους Φαλακρό» και ΖΕΠ GR1140009 και μάλιστα σε οικότοπο προτεραιότητας της οδηγίας 94/43/ΕΕ για τους οικοτόπους, με κωδικό 9536(9530), γεγονός που θα οδηγήσει σε κατακερματισμό του οικοτόπου προτεραιότητας.
  • Τα δάση μαύρης πεύκης (Pinus nigra subsp. nigra) του οικότοπου, αν και σχετικά κοινά στην Ελλάδα, αποτελούν έναν σχετικά σπάνιο τύπο δασών, με περιορισμένη εξάπλωση στην Ευρώπη. Για τον λόγο αυτό καθώς και για τη μεγάλη γενετική τους ποικιλότητα απολαμβάνουν ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα δάση μαύρης πεύκης φιλοξενούν πολλά και σημαντικά είδη φυτών και ζώων, παίζουν σπουδαίο ρόλο στην προστασία των ορεινών εδαφών από τη διάβρωση, ενώ έχουν και οικονομική σημασία λόγω της παραγωγικότητάς τους σε ξύλο υψηλής ποιότητας.
  • Η αιτούμενη έκταση εμβαδού 199.197,64τ.μ εμπίπτει εντός της έκτασης που χαρακτηρίσθηκε ως προστατευόμενο τοπίο με την αριθ. πρωτ. 41774/29-5-2014 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (Φ.Ε.Κ 264/Δ΄/2014, 365/Δ΄/2014 και 306/Δ΄/2015). Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση, απαγορεύεται «Η ανόρυξη και η εκμετάλλευση μεταλλείων και λατομείων, η απόληψη οιουδήποτε ορυκτού προϊόντος και εν γένει η εκτέλεση κάθε συναφούς εργασίας ή η κατασκευή σχετικής εγκαταστάσεως.
  • Σύμφωνα με το προτεινόμενο Σχέδιο Δράσης της εν λόγω περιοχής ΖΕΠ, η λατομική δραστηριότητα αποτελεί κίνδυνο για την διατήρηση της ορνιθοπανίδας της περιοχής.
  • Σημαντικό επίσης στοιχείο αποτελεί η αλλοίωση του υδρογραφικού δικτύου που θα συντελεστεί εάν επιτραπεί η λατομική δραστηριότητα και οι επιπτώσεις που θα έχει το γεγονός αυτό στον οικισμό του Βώλακα με αποπλύσεις των εδαφών.

Να τονιστεί επίσης ότι η αρμόδια υπηρεσία –Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας της Π.Ε. Δράμας γνωμοδότησε αρνητικά για την ΜΠΕ της εκμετάλλευσης νέου λατομείου μαρμάρου έκτασης 199.197,64 m2, στη θέση «Καλλίδρομον» της Τ.Κ. Βώλακα του Δήμου Κάτω Νευροκοπίου.

Μετά από ομόφωνη απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Βώλακα πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 19/6/2022 μαζική Λαϊκή Συνέλευση των κατοίκων του Βώλακα, στην οποία εκφράστηκε η καθολική αντίθεσή τους στην προοπτική της όποιας επιχειρηματικής-λατομικής δραστηριότητας στη θέση Καλλίδρομο

Με βάση τα παραπάνω, ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί η Κυβέρνηση, ώστε να αποτραπεί η οικολογική καταστροφή του μοναδικού δασικού πλούτου της περιοχής, καθώς και να προστατευθεί η υγεία των κατοίκων της Τ.Κ. Βώλακα από ενδεχόμενη λειτουργία λατομικής δραστηριότητας στη θέση «Καλλίδρομον».