Δείτε τη δημοσίευση

«Η συντονισμένη δημοσίευση επιστολών και ανακοινώσεων έχει χαρακτήρα προσωπικής επίθεσης προς τον Περιφερειάρχη»

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΡΑΜΑΣ ΤΗΣ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ»  «Σε καμία περίπτωση δεν
Δείτε τη δημοσίευση