ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

 

Σας ενημερώνουμε για την σύνθεση της νέας Διοικητικής Επιτροπής του Επιμελητηρίου μας, η οποία εξελέγη από το νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην συνεδρίαση της 16ης Δεκεμβρίου 2017, μετά τις εκλογές της 9ης Δεκεμβρίου 2017 καθώς και για τους Προέδρους τμημάτων και τους Εκπροσώπους στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε) και στο Περιφερειακό Συμβούλιο Επιμελητηρίων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Διοικητική Επιτροπή

Πρόεδρος: Στέφανος Γεωργιάδης του Αθανασίου

Α΄ Αντιπρόεδρος: Γαβριήλ Καμπουρίδης του Παύλου

Β΄ Αντιπρόεδρος: Ευστάθιος Τομπουλίδης του Στρατόνικου

Γενικός Γραμματέας: Χρήστος Γκαγκάνης του Νικολάου

Οικονομικός Επόπτης: Βασίλειος Πολυτάρχης του Χρήστου

Υπεύθ. ΓΕΜΗ & Εξυπηρ. Επιχειρήσεων: Γρηγόριος Αργυρίου του Αποστόλου

Υπεύθ. Συμβουλευτικής Υποστ. Επιχειρήσεων: Αθανάσιος Ρεπάκης του Λαζάρου

Πρόεδροι τμημάτων:

Τμήμα Εξαγωγικό: Ευστράτιος Σταυρόπουλος του Δημητρίου

Τμήμα Εμπορικό: Γεώργιος Κύρτσης του Μιχαήλ

Τμήμα Μεταποίησης: Ιωάννης Ελματζόγλου του Ιωσήφ

Τμήμα Υπηρεσιών: Ιωάννης Μπαντής του Κωνσταντίνου

Εκπρόσωποι στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος:

Α’ Τακτικό μέλος: Στέφανος Γεωργιάδης του Αθανασίου

Αναπληρωτής: Χρήστος Γκαγκάνης του Νικολάου

Β’ Τακτικό μέλος: Γαβριήλ Καμπουρίδης του Παύλου

Αναπληρωτής: Ηλίας Ηλιάδης του Μιχαήλ

Εκπρόσωποι στο Περιφερειακό Συμβούλιο Επιμελητηρίων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης:

Α’ Τακτικό μέλος: Στέφανος Γεωργιάδης του Αθανασίου

Αναπληρωτής: Ευστάθιος Τομπουλίδης του Στρατόνικου

Β’ Τακτικό μέλος: Ιωάννης Ελματζόγλου του Ιωσήφ

Αναπληρωτής: Μιχαήλ Δρουγούτης του Θεοφάνη

 

Το Επιμελητήριο Δράμας