Σήμερα 26 Απριλίου, στις 18.00, συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

H συνεδρίαση θα προβληθεί σε πραγματικό χρόνο από τον κεντρικό ιστότοπο της Περιφέρειας ΑΜΘ https://www.pamth.gov.gr/index.php/el/ σε banner που θα υπάρχει για αυτόν το σκοπό στην αρχική σελίδα.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

Α. Ανακοινώσεις Προέδρου

Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη

ΕΠΕΡΩΤΗΣEIΣ

 1. Σχετικά: «Προβλήματα από την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών».

Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Τρέλλης Χρήστος.

 1. Σχετικά: «Ζητήματα συνδέσεων και μεταφορών σε σχέση με την ανάπτυξη της Π.Ε. Δράμας».

Eπερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Αριστείδης Μωυσιάδης

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Έκδοση ψηφίσματος κατόπιν του αιτήματος παράτασης κοινωφελούς εργασίας της υπ. Αρ. 4/2020 (δημόσια πρόσκληση ΟΑΕΔ).

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ κ. Χρήστος Παπαθεοδώρου.

 1. Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Εισηγήτρια : Η Εκτελεστική Γραμματέας κα Ζωή Κοσμίδου

 1. Έγκριση πρόσληψης εποχικού προσωπικού δεκατεσσάρων (-14-) ατόμων, ειδικότητας Π.Ε Κτηνιάτρων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου(ΙΔΟΧ) για χρονικό διάστημα μέχρι ένα (1) έτος, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του προγράμματος που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

4.Ορισμός εκπροσώπου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την συγκρότηση γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα «Ταχύπλοα σκάφη και λοιπά θαλάσσια μέσα αναψυχής».

Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ξάνθης κ. Ευφραιμίδης Νικόλαος.

5.Έγκριση τροποποίησης της 180/2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ κ. Χρήστος Παπαθεοδώρου.

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου «Νέα σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη -Αμφίπολη -Νέα Καρβάλη».

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του έργου «Ανανέωση και τροποποίηση υφιστάμενου αλιευτικού καταφυγίου Μάκρης, Ν. Έβρου.» από τον Οργανισμό Λιμένα Αλεξανδρούπολης (Ο.Λ.Α. Α.Ε.).

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας ΠΑΥΛΙΔΗΣ Α.Ε. ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 92.600,00 τμ, στην περιοχή του Τ Κ. Γρανίτη (θέση Άγιος Πέτρος) του Δ. Κ. Νευροκοπίου της Π. Ε. Δράμας

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας ΑΦΟΙ ΔΕΡΜΙΤΖΑΚΗ Α.Β.Ε.Ε. για την συνεκμετάλλευση 3 όμορων λατομείων μαρμάρου έκτασης 113.870,32τμ,στην περιοχή του Τ.Κ. Πύργων (θέση Τρεις Οξυές- Μπουρόρεμα) του Δ. Προσοτσάνης, της Π. Ε. Δράμας

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας ΔΑΝΑΗ Ε.Π.Ε. για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 56.411,35τμ,στην περιοχή του Τ.Κ. Γρανίτη (θέση Παπούτσι) του Δ. Κ. Νευροκοπίου, της Π. Ε. Δράμας

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της Κας ΕΛΕΝΗΣ ΠΕΡΑΚΗ για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου έκτασης 53.659,51τμ,στην περιοχή του Τ.Κ. Βώλακα (θέση Οξυές) του Δ. Κ. Νευροκοπίου της Π. Ε. Δράμας.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) του ΑΡΝΑΟΥΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ αναφορικά με την εκμετάλλευσης λατομείου μαρμάρου έκτασης 99.990 τ.μ. στη θέση «Δρυόδασος» της Τ.Κ. Πετρούσας του Δήμου Προσοτσάνης της Π.Ε. Δράμας.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας ΣΙΛΚΑΡ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου., έκτασης 99.108,26τμ στην περιοχή του Τ.Κ. Κοκκινογείων (θέση Μαύρος Λόγγος) του Δ. Προσοτσάνης, της Π. Ε. Δράμας

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της εταιρείας ΜΠΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Α.Ε για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου., έκτασης 49.031,52τμ στην περιοχή του Τ.Κ. Πύργων (θέση Μπουρόρεμα) του Δ. Προσοτσάνης, της Π. Ε. Δράμας.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου εκτάσεως 5.272,48 τ.μ. της Ι.Κ.Ε. «Μ. ΓΑΛΑΝΗΣ», στη θέση «Δενδράκια» Δυσβάτου του Δ. Νέστου Π.Ε. Καβάλας.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

16. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της Α.Ε.Β.Ε. «NORDIA ENERGY» για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου εκτάσεως 96.687,35 τ.μ. στη θέση «Ξηρόξυλα» Παναγίας του Δ. Θάσου.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της. «FHL H. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.», για την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου εκτάσεως 139.425,64 τ.μ στη θέση «Χρυσόπετρα» Λιμνιάς του Δ. Καβάλας Π.Ε. Καβάλας.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της «AGROHELLAS Α.Ε.» του έργου «Συγκρότημα αποθήκευσης και ξήρανσης δημητριακών στις Καστανιές Δήμου Ορεστιάδας Π.Ε. Έβρου.

Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Οικονομίας και Kτηνιατρικής κ. Γεώργιος Ζιμπίδης.

 1. Επικύρωση απομαγνητωφωνημένων πρακτικών 1ης , 2ης, 3ης και 4ης συνεδρίασης έτους 2021 του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου ΑΜΘ κ. Χρήστος Παπαθεοδώρου.