Τον Πρόεδρο του Νομικού Προσώπου Δήμου Δράμας κ. Λευτέρη Καλλινικίδη, επισκέφτηκαν η Πρόεδρος του Συλλόγου Διαβητικών Ν. Δράμας κ. ΠόλυΤορούνογλου και ο Αντιπρόεδρος κ. Κυριάκος Παπαδόπουλος, στο πλαίσιο της ενημέρωσης των ζητημάτων που αφορούν την υγεία.

Συζητήθηκαν προτάσεις και σκέψεις για δράσεις στις δομές του Νομικού Προσώπου.