Στον Δήμο Παρανεστίου, στις 24 και 25 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί συνέδριο του «Δικτύου Πόλεων με Λίμνες» με θέμα: «Κλιματική Ουδετερότητα. Από τη φιλοδοξία στην υλοποίηση. Προς τη Βιώσιμη Οικονομική Ανάπτυξη και την Κλιματική Ουδετερότητα, με οδηγό την ενέργεια και το νερό»/ Συνδιοργανωτές: «Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες» και Δήμος Παρανεστίου

Υποστήριξη-χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο

Το Συνέδριο ξεκινά το απόγευμα της Παρασκευής με την πραγματοποίηση ανοιχτής συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες στην Αίθουσα ∆ημοτικού Συμβουλίου ∆ήμου Παρανεστίου.

Το Σάββατο το πρωί, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Κ. Θόλου, επιφανείς επιστήμονες Πανεπιστημιακών φορέων πρόκειται να αναδείξουν και να εξετάσουν μέσα από ένα παραγωγικό διάλογο, τους τομείς της ζωής μας που αλλάζουν ριζικά με την εφαρμογή του βασικού στόχου της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας δηλαδή την κλιματική ουδετερότητα, τις μεθόδους εφαρμογής και τις επιπτώσεις στην ζωή όλων μας.

Παράλληλα με το Συνέδριο, μαθητές του Δήμου Παρανεστίου στον αύλειο χώρο του ∆ημοτικού Σχολείου Παρανεστίου, με τη βοήθεια των καθηγητών τους, θα δημιουργήσουν ζωγραφικά έργα-τοιχογραφίες από επαναχρησιμοποιημένα και ανακυκλώσιμα αντικείμενα, τα οποία θα απεικονίζουν αξιοθέατα της περιοχής τους, είδη της πανίδας και χλωρίδας αλλά και τυχόν χαρακτηριστικά προϊόντα της ευρύτερης περιοχής. Με αυτόν τον τρόπο θα δοθεί η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν πώς μπορεί να συμβάλει η τέχνη και ο πολιτισμός στην περιβαλλοντική αφύπνιση και δράση που τελικά οδηγούν στην απόκτηση «οικολογικής συνείδησης». Με αυτή τη συμμετοχή των παιδιών, συμμετέχουμε όλοι, όπου η τέχνη μετουσιώνεται σε περιβάλλον και το αντίστροφο. Οι δράσεις έτσι αποκτούν διπλή υπόσταση και ενδιαφέρον, καλλιτεχνικό και περιβαλλοντικό, καθιστώντας τα ίδια τα έργα να εκπέμπουν δυνατά μηνύματα ευαισθητοποίησης, πρόληψης και κινητοποίησης υπέρ του περιβάλλοντος.

Οι εργασίες του Συνεδρίου εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο της “Μακροχρόνιας Στρατηγικής για το έτος 2050”, η οποία αναπτύσσεται συμπληρωματικά στο Εθνικό Σχέδιο για το Κλίμα και την Ενέργεια, το οποίο και αποτελεί το κεντρικό στρατηγικό σχέδιο βάσει του οποίου υλοποιούνται συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής στους τομείς της ενέργειας και του κλίματος.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του συνεδρίου έχει ως εξής:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 Μαΐου 2024

Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παρανεστίου

18.00-19.30: Ανοιχτή Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου Δικτύου Πόλεων με Λίμνες

ΣΑΒΒΑΤΟ 25 Μαΐου 2024

Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων Κ. Θόλου

10.30-10.50: ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ

10.50-11.00: Νώντας Τριβήλος Συντονιστής “Δικτύου Πόλεων με Λίμνες” & Συντονιστής Συνεδρίου, Ομιλία: «Οι εργασίες και τα μηνύματα του Συνεδρίου»

11.00-11.30: ΕΝΑΡΞΗ ΟΜΙΛΙΕΣ- ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

11.00-11.05: Τάσος Καγιάογλου Δήμαρχος Παρανεστίου, Ομιλία – Εισήγηση:

«Καλωσόρισμα -Όλες οι Προκλήσεις Ορθολογικής Περιβαλλοντικής Διαχείρισης των Υπόγειων και Επιφανειακών Υδάτων σε ένα Δήμο»

11.05-11.10: Ανδρέας Στεργίου, Πρόεδρος «Δικτύου Πόλεων με Λίμνες, Ομιλία- Εισήγηση:

«Κήρυξη Έναρξης Εργασιών Συνεδρίου -Οι Πρωτοβουλίες-Συνέργειες και Δράσεις του

«Δικτύου Πόλεων με Λίμνες», για την προστασία των Υδάτινων Πόρων και των Οικοσυστημάτων»

11.10-11.20: Χαιρετισμοί Επίσημων προσκεκλημένων

11.20- 13.20: – ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ – ΔΙΑΛΟΓΟΣ

Αναστασία Πασχαλίδου, Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος καιΦυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, με θέμα «Κλιματική αλλαγή και δημόσιαυγεία: Παγκόσμιες τάσεις και προβλέψεις για το μέλλον»

Γαρύφαλλος Αραμπατζής, Καθηγητής, Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και ΦυσικώνΠόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, με θέμα «Αστικό περιβάλλον: Ένα πολυσύνθετο οικοσύστημα»

Γεώργιος Βαρσάμης, Εντεταλμένος διδάσκων, Τμήμα Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΔημοκρίτειοΠανεπιστήμιο Θράκης με θέμα «Αστικό πράσινο και Κλιματική αλλαγή: Επιδράσεις και μέτρα προσαρμογής»

Γεώργιος Κολκός, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής, Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος καιΦυσικών Πόρων, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, με θέμα «Σχεδιασμός δικτύου μονοπατιών καιπεριπατητικών διαδρομών ως εναλλακτική διέξοδος από τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής»

Απόστολος Κανταρτζής, Επίκουρος Καθηγητής, με θέμα «Πρότυπα δασοτεχνικά έργα για το μετριασμό τωνεπιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής»

13.20-13.30: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ –ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Νώντας Τριβήλος, Συντονιστής “Δικτύου Πόλεων με Λίμνες” & Συντονιστής Συνεδρίου Ανδρέας Στεργίου, Πρόεδρος “Δικτύου Πόλεων με Λίμνες”

Παράλληλη δράση «Προστατεύουμε το περιβάλλον… ζωγραφίζοντας»

Ώρα έναρξης 9:00 πμ, Αύλειος χώρος Δημοτικού Σχολείου Παρανεστίου Η αρχαιότερη γλώσσα της ανθρωπότητας, η γλώσσα της τέχνης γίνεται εργαλείο στα χέρια των παιδιών για να εκφράσουν τις ανησυχίες τους και τις απόψεις τους για την κλιματική αλλαγή, την προστασία του περιβάλλοντος και την ευθύνη όλων μας για τα θέματα αυτά. Με την αρωγή του εικαστικού Δημήτρη Κρέτση και της καλλιτεχνικής του ομάδας και σε συνεργασία με τους διδάσκοντες του μαθήματος των καλλιτεχνικών στα συμμετέχοντα σχολεία, οι μαθητές δημιουργούν έργα ζωγραφικής αναδεικνύοντας παράλληλα τα αξιοθέατα της περιοχής.