Με αφορμή το ποσό που διατέθηκε από πλευράς Δήμου Δράμας για την πραγματοποίηση της συναυλίας της Ελένης Βιτάλη και του συγκροτήματος Τζουμ, το Σάββατο 11 Μαΐου, στην κεντρική πλατεία της Δράμας, για την έναρξη της Δραμοινογνωσίας, επιχειρήθηκε να υπάρξει πολιτική εκμετάλλευση του θέματος. Συγκεκριμένα, το τελευταίο χρονικό διάστημα κυκλοφορούν κακοπροαίρετης φύσης σχόλια σχετικά με το κόστος της συναυλίας και για το κατά πόσο το ποσό που διατέθηκε ανταποκρίνεται στο πραγματικό κόστος.

Βέβαια, πέρα από τα εύλογα ερωτήματα που μπορεί να υπάρχουν σε έναν απλό πολίτη, για ποιο λόγο αφήνονται υπονοούμενα για το κόστος, όταν όλα τα στοιχεία είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στο ΚΗΜΔΗΣ.

Αναλυτικά το κόστος της συναυλίας της κ. Βιτάλη και του συγκροτήματος ΤΖουμ ανέρχεται στο ποσό των 19.000 ευρώ και συμπεριλαμβανόμενου του Φ.Π.Α. στις 23.560 ευρώ.

Αναλυτικά αυτό επιμερίζεται ως εξής:

Αμοιβή 2 τραγουδιστών: καθαρή αξία 6.000 ευρώ και Φ.Π.Α. 1.440 ευρώ, συνολικά 7.440 ευρώ

Αμοιβή 7 μουσικών: καθαρή αξία 5.500 ευρώ και Φ.Π.Α. 1.320 ευρώ, συνολικά 6.820 ευρώ

Αμοιβή 2 τεχνικών: καθαρή αξία 500 ευρώ και Φ.Π.Α. 120 ευρώ, συνολικά 620 ευρώ

Αμοιβή 3 συνοδών: καθαρή αξία 500 ευρώ και Φ.Π.Α. 120 ευρώ, συνολικά 620 ευρώ

Ασφαλιστικές εισφορές: καθαρή αξία 1.000 ευρώ και Φ.Π.Α. 240 ευρώ, συνολικά 1.240 ευρώ

Αμοιβή γραφείου: καθαρή αξία 1.500 ευρώ και Φ.Π.Α. 360 ευρώ, συνολικά 1.860 ευρώ

Μεταφορικά (14 άτομα): καθαρή αξία 3.000 ευρώ και Φ.Π.Α. 720 ευρώ, συνολικά 3.720 ευρώ

Φιλοξενία – Διαμονή: καθαρή αξία 1.000 ευρώ και Φ.Π.Α. 240 ευρώ, συνολικά 1.240 ευρώ

Με βάση την ανάλυση υπηρεσιών – κόστους για την υλοποίηση της συγκεκριμένης εκδήλωσης προκύπτει πού διατέθηκε κάθε ευρώ, έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία σκιά και όσοι πολίτες είχαν κάποια δικαιολογημένη αμφιβολία, να γνωρίζουν επακριβώς την πραγματικότητα.

Από την άλλη, όσοι επιθυμούν να εκμεταλλευτούν για πολιτικούς λόγους μια επιτυχημένη συναυλία στην οποία παραβρέθηκαν χιλιάδες Δραμινές και χιλιάδες Δραμινοί, είναι βέβαιο ότι δεν πρόκειται να σταματήσουν από οποιαδήποτε τεκμηριωμένη ανάλυση διάθεσης δαπανών. Είναι χαρακτηριστικό, άλλωστε, ότι διακινούνται ακόμη και ισχυρισμοί πως το κόστος μιας συναυλίας της κ. Βιτάλη ανέρχεται στο ποσό των 8.000 ευρώ και στη Δράμα πληρώθηκε τριπλάσιο ποσό.

Επειδή οι όποιες μομφές κυκλοφορούν αφορούν ουσιαστικά τη διάθεση των χρημάτων του Δήμου Δράμας και αφήνονται υπονοούμενα για διασπάθιση, δεν αποκλείεται να υπάρξει προσφυγή στη δικαιοσύνη όσων θίγονται από τους ισχυρισμούς, έτσι ώστε να αποδειχθεί περίτρανα όλη η αλήθεια σχετικά με το κόστος της συγκεκριμένης συναυλίας.