Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ Η ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗ ΓΝΩΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΕΒΑΛΕ STOP ΣTΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΤΑΞΕΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ

 

  • Λ. Καλλινικίδης, Πρόεδρος ΔΕΚΠΟΤΑ: «Επιδιώκουμε μια νέα εποχή στην κοινωφελή επιχείρηση-στολίδι της πόλης μας και κοιτάζουμε μόνο μπροστά»

 

Στο αρχείο τέθηκε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας σχετικά με την λύση της ΔΕΚΠΟΤΑ, όπως αναφέρεται σε σχετικό έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, καθώς, σύμφωνα με πρόσφατη αλλαγή στη νομοθεσία, για οποιαδήποτε σύσταση, λύση, συγχώνευση και μετατροπή κάθε είδους δημοτικού νομικού προσώπου απαιτείται εκτός από απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και η σύμφωνη γνώμη του οικείου Δημάρχου. Έτσι, με αυτό τον τρόπο, μπήκε STOP στην προσπάθεια παρατάξεων της αντιπολίτευσης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας για διάλυση της ΔΕΚΠΟΤΑ.

Υπενθυμίζεται πως το θέμα είχε απασχολήσει έντονα την τοπική επικαιρότητα στις αρχές του χρόνου, ενώ στις 22 Ιανουαρίου 2020 το Δημοτικό Συμβούλιο είχε αποφασίσει κατά πλειοψηφία (με τις ψήφους των Δημοτικών Συμβούλων των παρατάξεων «πόλη+ζωή», «Project Δράμα 2020», «Αυτοδιοίκηση Πολιτών» και «Λαϊκή Συσπείρωση») για την λύση της ΔΕΚΠΟΤΑ. Ακολούθησε η αποστολή της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, για έλεγχο νομιμότητας. Όμως, στο ενδιάμεσο της διαδικασίας το Υπουργείο Εσωτερικών προχώρησε σε αλλαγή της νομοθεσίας. Συγκεκριμένα, στο νόμο 4674 (ΦΕΚ Α’, αρ. φύλλου 53, 11 Μαρτίου 2020) αναφέρεται στην παράγραφο 7 του άρθρου 11 πως «από την έναρξη ισχύος του παρόντος, για οποιαδήποτε σύσταση, λύση, συγχώνευση και μετατροπή κάθε είδους δημοτικού νομικού προσώπου, καθώς και για τη συμμετοχή σε νομικά πρόσωπα ή την αποχώρηση από αυτά, απαιτείται απόφαση δημοτικού συμβουλίου και σύμφωνη γνώμη του οικείου δημάρχου».

Αναλυτικά στο έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης με το οποίο τίθεται στο αρχείο η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας για λύση της ΔΕΚΠΟΤΑ αναφέρονται τα εξής:

Με το ανωτέρω (α) σχετικό εστάλη στην υπηρεσία μας η αριθ. 5/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας για τον κατά νόμο έλεγχο και την αποστολή της για δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. σχετικά με την λύση της Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Δράμας με την επωνυμία «Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α.».

Στη συνέχεια και με το (β) σχετικό έγγραφό σας, έγινε γνωστό σε εμάς ότι ο Δήμαρχος Δράμας δεν παρέχει την σύμφωνη γνώμη του για την λύση της Δ.Ε.Κ.ΠΟ.Τ.Α., όπως αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 11 του Ν. 4674/2020 (ΦΕΚ 53/Α/2020) «Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Ο.Τ.Α. – ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπ. Εσ. Και άλλες διατάξεις».

Ως εκ τούτου σας ενημερώνουμε ότι η αριθ. 5/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δράμας, αναφορικά με την λύση της Επιχείρησης τέθηκε στο αρχείο και δεν θα αποσταλεί από την Υπηρεσία μας για δημοσίευση στο Φ.Ε.Κ. όπως προβλέπεται λόγω αρμοδιότητας, η σχετική με την λύση της Επιχείρησης απόφαση.

Σε περίπτωση που το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας αποφασίσει εκ νέου την λύση της επιχείρησης αυτή θα πρέπει:

α) Να συνοδεύεται οπωσδήποτε και από την παροχή σύμφωνης γνώμης του Δημάρχου και

β) η λύση της επιχείρησης θα πρέπει να επέρχεται κατά τον χρόνο λήψης της απόφασης και όχι να προβλέπεται αυτή μελλοντικά.

 

«Η ΔΕΚΠΟΤΑ είναι φάρος πολιτισμού, με βαριά ιστορία και ανεκτίμητης αξίας έργο»

Σε δήλωσή του για το θέμα ο Πρόεδρος της ΔΕΚΠΟΤΑ κ. Λευτέρης Καλλινικίδης ανέφερε: «Η ΔΕΚΠΟΤΑ είναι φάρος πολιτισμού, με βαριά ιστορία και ανεκτίμητης αξίας έργο. Αυτό θα διαφυλάξουμε με κάθε δυνατό και νόμιμο τρόπο, δημιουργώντας πολιτισμό. Επιδιώκουμε μια νέα εποχή στην κοινωφελή επιχείρηση-στολίδι της πόλης μας και κοιτάζουμε μόνο μπροστά. Η ΔΕΚΠΟΤΑ αλλάζει πρόσωπο και προς τη κατεύθυνση αυτή καλούμε τους πάντες σε συνεργασία, για το καλό του τόπου μας και επ’ ωφελεία της τοπικής μας κοινωνίας, που η συντριπτική της πλειοψηφία ήταν αντίθετη με τη λύση της ΔΕΚΠΟΤΑ. Η μη λύση, είναι πλέον ένα δεδομένο που δεν αλλάζει».

 

Άλλη μια δικαίωση για την εφημερίδα «Εργασία… συν»

Η συγκεκριμένη εξέλιξη όσον αφορά τη μη λύση της ΔΕΚΠΟΤΑ αποτελεί άλλη μια δικαίωση για την εφημερίδα «Εργασία… συν» και το αξιόπιστο ρεπορτάζ της. Συγκεκριμένα στις 27 Φεβρουαρίου (αρ. φύλλου 647) η εφημερίδα είχε αναφερθεί στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως είχε κατατεθεί στη Βουλή, επισημαίνοντας τις αλλαγές που επιφέρει στη διαδικασία λύσης της ΔΕΚΠΟΤΑ.

Η πρόσφατη εξέλιξη απέδειξε περίτρανα για ακόμη μια φορά πως το ρεπορτάζ της εφημερίδας «Εργασία… συν» χαρακτηρίζεται από αξιοπιστία και εγκυρότητα και αφιερώνεται σε εκείνους τους λίγους (συμπεριλαμβανομένων και κάποιων «αλεξιπτωτιστών» στο χώρο του Τύπου) που είχαν επιλέξει να το αμφισβητήσουν…