Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου +RESILIENT (Πηγή φωτογραφίας: plus-resilient.interreg-med.eu)

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ 12 ΕΤΑΙΡΟΥΣ ΑΠΟ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 8 ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ +RESILIENT ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020

  • Κάλεσμα συμμετοχής σε πιλοτική δράση για επιχειρήσεις, οργανισμούς και άτομα που δραστηριοποιούνται ή θέλουν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΤΣΑΣ

 

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης συμμετέχει στην υλοποίηση του έργου +RESILIENT («Mediterranean Open REsouRcEs for Social Innovation of SociaLly ResponsIve ENTerprises»), στο πλαίσιο του INTERREG MEDITERRANEAN 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικούς πόρους.

Κύριος στόχος, από πλευράς της Περιφέρειας Α.Μ.Θ., με τη συμμετοχή στο +RESILIENT, είναι η στήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην περιοχή κι αυτό επιτυγχάνεται μέσω της αξιοποίησης των δυνατοτήτων που παρέχει η Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε. Στο πλαίσιο αυτό επιδιώκεται η ενίσχυση ευπαθών κοινωνικά ομάδων, οι οποίες μπορούν να βρουν διέξοδο στην κοινωνική επιχειρηματικότητα, ενισχύοντας, παράλληλα, τις δεξιότητες των μελών τους και καλύπτοντας τοπικές οικονομικές, αλλά κυρίως κοινωνικές ανάγκες, όπως είναι η ανεργία και ο κοινωνικός αποκλεισμός.

Συνολικός στόχος της διακρατικής συνεργασίας 13 εταίρων, με επικεφαλής εταίρο το Πανεπιστήμιο της Μασσαλίας, από συνολικά 8 χώρες (Γαλλία, Ιταλία, Κροατία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σλοβενία, Αλβανία και Ελλάδα) είναι η αύξηση της διακρατικής δραστηριότητας των συνεργατικών σχηματισμών και δικτύων καινοτομίας στην περιοχή της Μεσογείου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του +RESILIENT, με διάρκεια 65 μήνες και ολοκλήρωση τον Απρίλιο του 2022, είναι 2.786.750,33 ευρώ και η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. υλοποιεί δράσεις ύψους 300.000 ευρώ.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, την Πέμπτη 4 Μαρτίου 2021, παραχωρήθηκε διαδικτυακή συνέντευξη τύπου από πλευράς Περιφέρειας Α.Μ.Θ. για την παρουσίαση της πιλοτικής δράσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα στο πλαίσιο του έργου +RESILIENT. Στη συνέντευξη Τύπου συμμετείχαν ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κ. Αλέξης Πολίτης, ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Διεθνών Σχέσεων της Περιφέρειας κ. Κώστας Κουρτίδης, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κ. Παρασκευή Χουρίδου, καθώς και, εκ μέρους της αναδόχου εταιρείας, η οικονομολόγος και εξωτερική συνεργάτης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Νάντια Καρρά.

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Α. Πολίτης

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο κ. Πολίτης ανέφερε ότι το +RESILIENT είναι ένα εκ των πολλών ευρωπαϊκών έργων που υλοποιεί αυτή τη στιγμή η Περιφέρεια Α.Μ.Θ., διευκρινίζοντας ότι σε αντίθεση με τα έργα ΕΣΠΑ που αφορούν κυρίως έργα υποδομής, τέτοιου είδους προγράμματα είναι πιλοτικά και καινοτόμα, έχοντας στο επίκεντρο τον υψηλό κοινωνικό προσανατολισμό. Όπως επεσήμανε ο κ. Πολίτης, η ενημέρωση για την πιλοτική δράση που ξεκινά η Περιφέρεια έχει ως σκοπό την πρόσκληση και ενθάρρυνση τοπικών Κοιν.Σ.Επ. (Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων), συνεργατικών σχηματισμών με υψηλό κοινωνικό προσανατολισμό και ανταπόκριση, αλλά και ατόμων που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας να συμμετάσχουν στις δράσεις. «Ευελπιστούμε ότι θα συμβάλλουμε τόσο στην ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας όσο και στην προβολή των επιχειρήσεων και οργανισμών που συμβάλλουν στην κάλυψη των κοινωνικών αναγκών της περιοχής», ανέφερε ο κ. Πολίτης.

Η κ. Χουρίδου, στη δική της τοποθέτηση, αναφέρθηκε στα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου +RESILIENT, σημειώνοντας ότι στόχοι του είναι η υποστήριξη της ανάπτυξης συνεργατικών σχηματισμών με υψηλή ροπή για κοινωνική ανταπόδοση, η ενίσχυση των επιχειρήσεων οι οποίες έχουν άμεση επαφή με το κοινωνικό περιβάλλον, καθώς και η ενίσχυση της αξιοποίησης τεχνολογιών, ανοικτών δεδομένων (Open Data) και επιτυχημένων μοντέλων ανάπτυξης με πολιτικές υψηλού κοινωνικού αντίκτυπου. Όσον αφορά τα οφέλη που θα έχει η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τη συμμετοχή της στο έργο, η κ. Χουρίδου εξήγησε πως αφορούν την ενίσχυση των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, αναπτύσσοντας την κοινωνική επιχειρηματικότητα της περιοχής με ένταξη εκ νέου ατόμων σε εργασιακό περιβάλλον, την ενίσχυση επιχειρήσεων που διαθέτουν κοινωνικά αντανακλαστικά και που στόχο έχουν την ανταπόδοση των κερδών τους στην κοινωνία, καθώς και τη διάδοση χρήσης νέων τεχνολογιών με τις εκπαιδευτικές δράσεις που θα πραγματοποιηθούν και της πλατφόρμας ανοικτών δεδομένων opensocialclusters.eu. Παράλληλα, εκτιμάται πως θα επιτευχθεί η δημιουργία περαιτέρω κινήτρων για παραμονή στην Περιφέρεια και η ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης πολίτη – περιφερειακών δομών με τη δημοσίευση Πληροφοριών Δημοσίου Τομέα, ενώ η συμμετοχή στον Διακρατικό Συνεργατικό Σχηματισμό +Resilient Cluster, θα ενισχύει την κοινωνική επιχειρηματικότητα μέσω της χρήσης νέων τεχνολογιών.

Συνέντευξη τύπου εκ μέρους της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. Από αριστερά: Α. Πολίτης, Ν. Καρρά, Π. Χουρίδου και Κ. Κουρτίδης

Στη συνέχεια, η κ. Καρρά παρουσίασε αναλυτικά την πιλοτική δράση και τις επί μέρους εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθεί. Όπως είπε, στόχος της πιλοτικής δράσης είναι «η ενίσχυση της γνώσης των ανθρώπων και των επιχειρηματιών που είτε δραστηριοποιούνται σε υφιστάμενες τοπικές Κοιν.Σ.Επ. και οργανισμούς είτε επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο μέλλον στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας». Δεύτερος στόχος της πολιτικός δράσης, συνέχισε η κ. Καρρά, είναι η «προώθηση και προβολή των υφιστάμενων Κοιν.Σ.Επ. και οργανισμών στην Περιφέρεια», έτσι ώστε να προβληθεί περισσότερο ο ρόλος και η σημασία τους. Ακόμη, όπως επεσήμανε η κ. Καρρά, ο τρίτος στόχος «είναι γενικότερα η ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια Α.Μ.Θ. και της κοινωνίας γενικότερα». Η πιλοτική δράση περιλαμβάνει τρία εργαστήρια κοινωνικής επιχειρηματικότητας, με θέμα την κοινωνική οικονομία, την κοινωνική καινοτομία και τα ανοιχτά δεδομένα. Επίσης, στο πλαίσιο της πιλοτικής δράσης θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις μελέτης σε κοινωνικές επιχειρήσεις της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Όπως εξήγησε η κ. Καρρά, λόγω της πανδημίας Covid-19, όλες οι δράσεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά. «Μέσα από τη συμμετοχή στην πιλοτική δράση κοινωνικές επιχειρήσεις και μεμονωμένα άτομα», επεσήμανε η κ. Καρρά, «θα κερδίσουν στην ουσία πρόσβαση σε δωρεάν εργαστήρια κοινωνικής επιχειρηματικότητας, ενώ θα τους δοθεί και εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο θα καλύπτει τις θεματικές των κοινωνικών εργαστηρίων. Παράλληλα, συνέχισε η κ. Καρρά, «μέσα από τις επισκέψεις μελέτης θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με καλές πρακτικές κοινωνικών επιχειρήσεων της Α.Μ.Θ., καθώς και οι ίδια οι κοινωνικές επιχειρήσεις που θα αποτελέσουν τις καλές πρακτικές θα προβληθούν μέσα από τη δράση αυτή». Οι συμμετέχοντες, κατέληξε η κ. Καρρά, «θα έχουν πρόσβαση σε νέες πληροφορίες, εμπειρογνωμοσύνη και δυνατότητα νέων ευκαιριών για δικτύωση», ενώ με τη λήξη της πιλοτικής δράσης «θα δοθεί σε όλους τους συμμετέχοντες βεβαίωση συμμετοχής». Η κ. Καρρά, ολοκλήρωσε την τοποθέτησή της, εξηγώντας για τη διαδικασία συμμετοχής και καλώντας όλους τους ενδιαφερόμενους να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα.