ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

 

Με 42 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δράμας την Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 2017, στις 18.30.

Μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης είναι και τα εξής:

-Έγκριση της 6/2017 απόφασης της διαπαραταξιακής επιτροπής, σχετικά με την παραχώρηση χώρου, στο πλαίσιο της Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης «Ονειρούπολη Δράμας 2017 – 2018», για την εγκατάσταση ψυχαγωγικών παιδειών – Εισηγητής Ψαρράς Γεώργιος

– Έγκριση της 261/2017 απόφασης της Ο.Ε. Δ. Δράμας, σχετικά με τον καθορισμό τέλους εγκατάστασης ψυχαγωγικών παιδειών στους χώρους που έχει οριοθετηθεί η πραγματοποίηση της Ονειρούπολης 2017 – 2018 – Εισηγητής Σολάκης Άγγελος

– Κλήρωση δικαιούχων οικίσκων « Ονειρούπολης 2017 – 2018» για τη συμμετοχή τους στη Χριστουγεννιάτικη Αγορά και καθορισμός δικαιούχων άδειας για τη συμμετοχή τους στην αγορά πέριξ του Δημοτικού Κήπου – Εισηγητής Ψαρράς Γεώργιος

-Απευθείας εκμίσθωση του δημοτικού οικοπέδου στο Ο.Τ. 455 επί της οδού Βοραζάνη (μεταξύ των οδών Βοραζάνη & Ηπείρου, όπισθεν στρατιωτικής λέσχης) για την δημιουργία χώρου στάθμευσης οχημάτων (πάρκινγκ), στα πλαίσια του άρθρου 192 παρ. 1 του ΔΚΚ (Ν.3463/2006) – Εισηγητής Σολάκης Άγγελος

-Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για την πράξη με τίτλο «ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΔΡΑΜΑΣ» στην 38η Πρόσκληση της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. – Εισηγητής Καραμπατζάκης Δημήτριος

-Έγκριση της 67/2017 απόφασης της ΔΕΠ, σχετικά με την κατασκευή Διδακτηρίου – Νηπιαγωγείου στο Ο.Τ. 119 της Δ.Κ. Ξηροποτάμου Δράμας – Εισηγητής Καραμπατζάκης Δημήτριος

-Έκφραση βούλησης σύναψης προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης / Π. Ε. Δράμας, για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή 2/θέσιου ολοήμερου νηπιαγωγείου Ξηροποτάμου /50 νηπίων» – Εισηγητής Καραμπατζάκης Δημήτριος

-Υπογραφή διακήρυξης για την προώθηση του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας – Εισηγητής Μωϋσιάδης Αριστείδης

-Πρόσληψη προσωπικού μέχρι και πέντε ημερομίσθια ανά μήνα για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης – Εισηγητής Τερζής Ανέστης