«ΝΑΙ» ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Π. ΚΟΥΚΑΡΙΩΤΗ ΚΑΙ ΣΤ. ΣΑΧΙΝΙΔΗ – «ΟΧΙ» ΑΠΟ ΤΟΝ Μ. ΠΑΡΛΟΓΛΟΥ

 

 

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παρανεστίου, κατά τη διάρκεια συζήτησης του θέματος σχετική με την μεταφορά ή μη των ταμειακών διαθέσιμων του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος, η αντιπολίτευση δεν τήρησε ενιαία στάση.

Ο επικεφαλής κ. Παναγιώτης Κουκαριώτης και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σταύρος Σαχινίδης ψήφισαν υπέρ της μεταφοράς των διαθέσιμων, ενώ ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Μιχάλης Παρλόγλου ψήφισε κατά της μεταφοράς. Πρόκειται για τρία από τα πλέον έμπειρα στελέχη της παράταξης, οι οποίοι μάλιστα επί Δημαρχίας κ. Νίκου Καγιάογλου είχαν ασκήσει Διοίκηση από θέσεις ευθύνης (Αντιδήμαρχοι ή Πρόεδροι Νομικού Προσώπου). Μένει να φανεί στο μέλλον αν αυτή η μη τήρηση ενιαίας στάσης εντός της παράταξης θα λάβει μόνιμο χαρακτήρα και σε άλλα μείζονος σημασίας θέματα ή απλά επρόκειτο για ένα μεμονωμένο γεγονός.

Πάντως το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παρανεστίου αποφάσισε κατά πλειοψηφία να μην μεταφερθούν τα ταμειακά υπόλοιπα του Δήμου στην Τράπεζα της Ελλάδος. Υπενθυμίζεται ότι η θέση των συλλογικών οργάνων των Δήμων (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και Περιφερειακή Ένωση Δήμων Α.Μ.Θ.) ήταν να μην μεταφέρουν οι Δήμοι τα ταμειακά τους διαθέσιμα.