ΑΡΘΡΟ

Της Τόλης Καραγιαννίδου – Τσολπίδου

Συνταξιούχου τραπεζικής υπαλλήλου πρώην Α.Τ.Ε.

 

 

 

Αυτές τις μέρες με γεγονότα που γίνονται ακούμε, διαβάζουμε ή χρησιμοποιούμε διάφορες λέξεις που δεν ανταποκρίνονται στη σωστή απόδοση της λέξης. Ας δούμε μερικές…

Κυκλοφορικό: Είναι το σύστημα, ο μηχανισμός και η διάταξη οργάνων που αφορούν την κυκλοφορία του αίματος.

Κυκλοφοριακό: Είναι η κίνηση στους δρόμους. Είναι το σύνολο φαινομένων που αφορούν την μετακίνηση σχημάτων, τροχοφόρων ή και πεζών μέσω ων οδικών κυρίως δικτύων. Δηλαδή οδηγητική συμπεριφορά οδηγών και πεζών. Εξού και Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.

Επίταξη: (αρχ. ελληνική λέξη επί+τάσσω) Διαταγή, προσταγή. Προσωρινή αφαίρεση κινητής ή ακίνητης περιουσίας ή ζώων ή μέσων μεταφοράς ή τροφίμων ή υλικών που γίνεται από το Κράτος για δημόσια ωφέλεια.

Επιστράτευση: (αρχ. ελληνική λέξη επί+στράτευση ή επιστρατευτικός) Είναι γενική ή μερική. Γίνεται με «πρόσκληση» είτε γενική, π.χ. διάγγελμα, είτε προσωρινή (μυστική). Σε όλες όμως τις περιπτώσεις είναι απόλυτα υποχρεωτική και αφορά πρόσωπα. Είναι κάλυψη έκτακτων αναγκών και οργάνωσης είτε σε ειρήνη είτε σε πόλεμο. Είναι μια σοβαρή ενέργεια. Δηλαδή αναγκαστική επαναφορά στην εργασία λόγω έκτακτων περιπτώσεων, μια κινητοποίηση προσώπου ή προσώπων ή ευρύτερη καταβολή δυνάμεων ή γνώσεων για κάποιο συγκεκριμένο σκοπό.

Αυτά για να μην κάνουμε λάθη σε απόδοση λέξεων.