ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

Διαδικτυακή εκδήλωση διοργανώνει το Δίκτυο Διακυβέρνησης Βιοκλιματικής και Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης της Δράμας (ΔΙ.ΔΙΑΚ – ΔΡΑΜΑΣ) για την απολογιστική παρουσίαση των πεπραγμένων του στο πλαίσιο του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Δράμας. Η ολομέλεια διαδικτυακή συνάντηση θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη 25 Νοεμβρίου, στις 17.00, μέσω της πλατφόρμας ZOOM (http://zoom.us/j/92001631583).

Η ομάδα συντονισμού αποτελείται από τους Βασιλική Καζανά, Καθηγήτρια ΔΙ.ΠΑ.Ε., Δημήτριο Ράπτη, Επίκουρο Καθηγητή ΔΙ.ΠΑ.Ε., Ευθυμία Χρυσανθίδου, Επιστημονική Συνεργάτη ΔΙ.ΠΑ.Ε., και Άγγελο Καζακλη, Επιστημονικό Συνεργάτη ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Το πρόγραμμα της συνάντησης έχει ως εξής:

17.00-17.05 Χαιρετισμοί

17.05-17.20 Λειτουργία του δικτύου

17.20-17.40 Μετρήσεις κοινωνικής αποδοχής – Ομάδα Στόχος: Επιχειρηματίες της περιοχής παρέμβασης του ΒΑΑ Δράμας

17.40-18.00 Μετρήσεις κοινωνικής αποδοχής – Ομάδα Στόχος: Πολίτες της Δράμας

18.00-18.15 Δράσεις επικοινωνίας

18.15 Συζήτηση – Όλοι οι συμμετέχοντες

Λήξη της ολομέλειας συνάντησης