Διευκρίνσεις από το υπουργείο Εργασίας για τα self test και όσους έχουν ατομική επιχείρηση

Δεν είναι υποχρεωτικό το self test για όσους έχουν ατομικές επιχειρήσεις, καθώς και η δήλωση του αποτελέσματος στη σχετική πλατφόρμα.