ΛΟΓΩ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

 

 

Η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Δράμας ενημερώνει «το κοινό ότι λόγω εργασιών συντήρησης της γέφυρας επί του ποταμού Νέστου στο ΠΑΡΑΝΕΣΤΙ έχει τοποθετηθεί επιπλέον σήμανση και απαγορεύεται η διέλευση φορτίων μεγαλυτέρων των 30tn .Παρακαλούμε μέχρι ολοκλήρωσης των εργασιών οι οδηγοί να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των ρυθμιστικών πινακίδων».