Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δοξάτου, την Δευτέρα 24 Μαΐου συζητήθηκε και το θέμα  «Προτεραιοποίηση έργων/προμηθειών/υπηρεσιών που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν στο πρόγραμμα “Αντώνη Τρίτση”».

Ως γνωστόν, από το Υπουργείο Εσωτερικών έχει τεθεί πλαφόν για τη χρηματοδότηση κάθε Δήμου, με πληθυσμιακά κριτήρια. Το όριο χρηματοδότησης για το Δήμο Δοξάτου είναι τα 12 εκ. ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την υποβολή προτάσεων στο «Αντώνης Τρίτσης» η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Δοξάτου εκπόνησε μελέτες που αντιστοιχούν σε έργα ύψους περίπου 25.000.000,00 ευρώ. Όμως, με την επιβολή ανώτατου ορίου χρηματοδότησης αναγκαστικά επήλθε περικοπή έργων και μελετών, καθώς και μείωση του προϋπολογισμού των προτεινόμενων για χρηματοδότηση έργων. Έτσι, ο Δήμος Δοξάτου κατέληξε σε 7 προτάσεις από τις 12 που επιθυμούσε να υποβάλει, ενώ αναζητούνται χρηματοδοτικά εργαλεία για τη χρηματοδότηση των υπολοίπων (Ταμείο Ανάκαμψης, Π.Ε.Π. Α.Μ.Θ., ΥΜ-ΕΠΕΡΑΑ).

Η προτεραιοποίηση των έργων του Δήμου Δοξάτου, όπως αποφασίστηκε ομόφωνα από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου έχει ως εξής:

  1. Κατεδάφιση παλιού και ανέγερση νέου κτιριακού συγκροτήματος Γυμνασίου –Λυκείου Καλαμπακίου Δήμου Δοξάτου, προϋπολογισμού 4.950.000,00 ευρώ
  2. Διαμόρφωση αθλητικού χώρου και συντήρηση σχολικών μονάδων Δήμου Δοξάτου, προϋπολογισμού 900.000,00 ευρώ
  3. Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη βελτίωσης της διαχείρισης ενέργειας στις υποδομές του υδροδοτικού συστήματος του Δήμου Δοξάτου με χρήση ευφυών συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και με αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Φ/Β), προϋπολογισμού 2.117.182,00 ευρώ
  4. Προμήθεια συστημάτων για την καταπολέμηση της εξάπλωσης της πανδημίας και ανάπτυξη ευφυών εφαρμογών και συστημάτων έξυπνων πόλεων στο Δήμο Δοξάτου, προϋπολογισμού 440.346,92 ευρώ
  5. Προμήθεια εξοπλισμού συλλογής μεταφοράς βιοαποβλήτων, προϋπολογισμού 290.177,36 ευρώ
  6. Προμήθεια ηλεκτροκίνητων οχημάτων για το Δήμο Δοξάτου, προϋπολογισμού 286.900,54 ευρώ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των 6 προαναφερθέντων έργων είναι 8.984.606,82 ευρώ.

Επιπλέον, σε προσκλήσεις που βρίσκονται εκτός του ορίου πλαφόν, ο Δήμος Δοξάτου θα υποβάλλει προτάσεις στην πρόσκληση με τίτλο «Δράσεις για υποδομές που χρήζουν αντισεισμικής προστασίας (προσεισμικός έλεγχος)» και στην πρόσκληση με τίτλο «Ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών λυμάτων» οι οποίες όμως δεν συνυπολογίζονται στο συνολικό πλαφόν σύμφωνα με την σχετική ΚΥΑ, ενώ έχει ήδη υποβληθεί πρόταση στην Πρόσκληση ΑΤ14 με τίτλο «Ελλάδα 1821-Ελλάδα 2021».

Τέλος, ο Δήμος Δοξάτου στοχεύει στη χρηματοδότηση του έργου «Βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου Δοξάτου», προϋπολογισμού 6.126.000,00 ευρώ, καθ’ υπέρβαση του ορίου χρηματοδότησης.

Η αιτιολογία για τη χρηματοδότηση έχει ως εξής: «Ο Δήμος Δοξάτου είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος Δήμος της Π.Ε. Δράμας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που συστάθηκε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης και προέκυψε από την συνένωση των προ υπαρχόντων Δήμων Δοξάτου και Καλαμπακίου. Η έκταση του νέου Δήμου είναι 244,1 km2 και ο πληθυσμός του 14.516 κάτοικοι σύμφωνα με την απογραφή του 2011. Είναι ένας Δήμος κατεξοχήν αγροτοκτηνοτροφικός με πρωτογενή παραγωγή για την οποία κάνουμε προσπάθειες δημιουργίας συνθηκών για την καθετοποίησή της με τυποποίηση προϊόντων. Το 2019 η καλλιεργήσιμη επιφάνεια γης ήταν περίπου 143.000 στρέμματα, ενώ ο κτηνοτροφικός πληθυσμός ήταν το ίδιο έτος 36.000 ζώα, ενώ το πλήθος των αγροτικών εκμεταλλεύσεων ανέρχεται σε 1400 περίπου.

Θεωρούμε λοιπόν ότι βασικός μοχλός για την επιτυχία του εγχειρήματος μας είναι η δημιουργία ενός δικτύου αγροτικής οδοποιίας που θα μπορέσει να υποστηρίξει την προσπάθειά μας. Το εκτεταμένο δίκτυο αγροτικής οδοποιίας το οποίο προτείνουμε είναι αποτέλεσμα της ανυπαρξίας υποδομών που υπάρχουν σήμερα και δημιουργούν προβλήματα στους γεωργούς και κτηνοτρόφους. Χαρακτηριστικό είναι δε ότι υπάρχουν αγρότες που δυσκολεύονται ακόμα και στην πρόσβασή τους (ακόμα και με μεγάλα οχήματα) στην αγροτική τους εκμετάλλευση».

Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την επίσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών του Δημάρχου κ. Θέμη Ζεκερίδη και της Αντιδημάρχου κ. Κυριακής Παπαζώτου συζητήθηκε η προτεραιοποίηση των έργων του Δήμου Δοξάτου, αφού προβλήθηκε η αναγκαιότητα κάθε έργου ξεχωριστά.

Τέλος, μέσω του προγράμματος «Α. Τρίτσης», με μεταφορά από το πρόγραμμα «Φιλόδημος Ι» θα υλοποιηθεί και το έργο «Βελτίωση αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου Δοξάτου», προϋπολογισμού 370.767,17 ευρώ.