Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Δράμας ενημερώνει ότι έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο η με αριθμό πρωτοκόλλου οικ.69625/4099/09-03-2022 (ΑΔΑ: ΡΩΤΩ7ΛΒ-ΑΧ6) απόφαση του ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ με θέμα:

«ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΩΝ, ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΤΥΧΙΟΥ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΕΤΟΥΣ 2022»

Με την παραπάνω απόφαση ορίζονται:

  1. Ημερομηνία εξετάσεων Α’ περιόδου έτους 2022: 12/04/2022 ημέρα Τρίτη.
  2. Ημερομηνία εξετάσεων Β’ περιόδου έτους 2022: 11/10/2022 ημέρα Τρίτη
  3. Τόπος εξετάσεων: Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Δράμας, «Αίθουσα Μηχανογραφικής Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών»

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων για απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη: Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας των εξετάσεων. Δηλαδή μέχρι την 05/04/2022 ημέρα Τρίτη (04/10/2022 ημέρα Τρίτη αντίστοιχα).

Πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας των εξετάσεων αναρτάται στην υπηρεσία πίνακας με τα ονόματα των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις, καθώς και οι λοιπές αναγκαίες πληροφορίες.

Για πληροφορίες σχετικά με την διεξαγωγή των εξετάσεων και την υποβολή των αιτήσεων παρακαλούμε επικοινωνήστε στο παρακάτω τηλέφωνο:

25213-53606 Δ/νση Μεταφορών Επικοινωνιών Π.Ε Δράμας Τμήμα Τεχνικό Χριστοδουλάκης Κωνσταντίνος.