ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

 

 

Επιστολή προς την Αστυνομική Διοίκηση Δράμας και προς το Τμήμα Συγκοινωνιών Δράμας απέστειλε ο Ιατρικός Σύλλογος Δράμας, σχετικά με προβλήματα – δυσλειτουργίες που διαπίστωσε κατά τη διαδικασία ανανέωσης των διπλωμάτων οδήγησης.

Η επιστολή έχει ως εξής:

Αγαπητοί Κύριοι,

Ο Ιατρικός Σύλλογος Δράμας ως φορέας – σύμβουλος του κράτους σε θέματα υγείας θα ήθελε να σας ενημερώσει σχετικά με προβλήματα – δυσλειτουργίες που διαπίστωσε κατά την διαδικασία ανανέωσης των διπλωμάτων οδήγησης από συμπολίτες μας.

Ο ρόλος ο δικός μας στην πιστοποίηση αυτή είναι καθοριστικός αφού η ιατρική έγκριση αποτελεί ίσως το μοναδικό χαρτί – προϋπόθεση για τον υποψήφιο. Έχει παρατηρηθεί λοιπόν να μην εφαρμόζονται οι οδηγίες των συναδέλφων μας όσον αφορά τις συνθήκες οδήγησης που πρέπει να τηρεί ο οδηγός (π.χ. βαρήκοος να φέρει ακουστικό βαρηκοΐας ή ασθενής με προβλήματα όρασης να φέρει γυαλιά).

Το αποτέλεσμα είναι να χορηγείται δίπλωμα οδήγησης σε μη συμμορφούμενα προς τις οδηγίες του ιατρού άτομα και άρα ακατάλληλα να οδηγούν. Ως εκ τούτου αυξάνεται ο βαθμός επικινδυνότητας για πρόκληση ατυχημάτων αφού έλεγχος για την τήρηση των οδηγιών μας δεν γίνεται από κανέναν – παρά μόνον καταγραφή.

Επιπρόσθετα, το γεγονός ότι οι ασθένειες που εμφανίζουν οι εξεταζόμενοι παρουσιάζονται κωδικοποιημένες στα διπλώματα (προστασία προσωπικών δεδομένων) καθιστά δύσκολη την έγκαιρη αναγνώριση του προβλήματος από τους αστυνομικούς. Έχει γίνει, ως όφειλε, ενημέρωση των αστυνομικών για το τι σημαίνουν αυτοί οι κωδικοί;

Ως Ιατρικός Σύλλογος θεωρούμε ότι η πρόληψη είναι πάντοτε καλύτερη της θεραπείας. Απευθυνόμαστε λοιπόν προς κάθε υπεύθυνο με σκοπό την εφαρμογή προληπτικών μέτρων – ελέγχων στην έκδοση και αναθεώρηση διπλωμάτων οδήγησης σε ό,τι αφορά τις οδηγίες των συναδέλφων μας και όχι στην επιβολή ποινών μετά την τέλεση του αδικήματος – ατυχήματος.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία σχετικά με τα προαναφερθέντα.

 

Ο Πρόεδρος

Γεώργιος Γεωργιάδης

Παιδίατρος

Η Γεν. Γραμματέας

Όλγα Βασιλείου

Πυρηνικός