ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

 

Με τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στο σχέδιο νόμου «Επείγουσες ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και άλλες διατάξεις», προστίθεται στο οργανόγραμμα του Υπουργείου και το εν λόγω Κατάστημα Κράτησης, ενώ δημιουργούνται 258 οργανικές θέσεις για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών του Καταστήματος. Πρόκειται για διατάξεις, οι οποίες και στο παρελθόν είχαν κατατεθεί σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όμως επειδή αυτό αποσύρθηκε, επανέρχονται εκ νέου.

Συγκεκριμένα, με την τροπολογία στη διάρθρωση των υπηρεσιακών μονάδων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προστίθεται στα Καταστήματα Κράτησης τύπου Β και το Κατάστημα Κράτησης Δράμας, ενώ ορίζεται και η διάρθρωση της Διεύθυνσής του. Επίσης, οι οργανικές θέσεις του προσωπικού των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αυξάνονται κατά 258 και από 5.540 γίνονται 5.858, με τις νέες 258 οργανικές θέσεις να αφορούν το Κατάστημα Κράτησης Δράμας.

Σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρπωίνων Δικαιωμάτων αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: «…Παράλληλα, τέλος, με τροπολογία, προωθείται η αύξηση των θέσεων κράτησης, μέσα από τηστελέχωση και λειτουργία ενός ακόμα καταστήματος κράτησης 600 θέσεων, αυτού της Δράμας. Συγκεκριμένα συστήνονται 258 θέσεις όλων των κλάδων του προσωπικού οι οποίες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία της φυλακής, η κάλυψη των οποίων θα επιδιωχθεί αμέσως με σχετική προκήρυξη του ΑΣΕΠ…».

Πλέον με τη νέα εξέλιξη, δηλαδή την προσθήκη του Καταστήματος Κράτησης Νικηφόρου στο οργανόγραμμα του Υπουργείου και τη δημιουργία οργανικών θέσεων, ανοίγει ο δρόμος για την έναρξη λειτουργίας των φυλακών στο άμεσο μέλλον.