ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΥ ΣΤΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ «ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ» ΚΑΒΑΛΑΣ

 

«Το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο είναι η βάση του σχεδιασμού όλων των λειτουργιών, οικονομικών και κοινωνικών, και είναι απαραίτητο έτσι ώστε οι δραστηριότητες να μην είναι αποσπασματικές, αλλά ενταγμένες σε ένα ολιστικό αναπτυξιακό σχέδιο. Ήταν μία από τις δεσμεύσεις μας στο αναπτυξιακό συνέδριο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και ερχόμαστε τώρα να το εγκρίνουμε και χωροταξικά και περιβαλλοντικά», δήλωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος κ. Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στον Ραδιοφωνικό Σταθμό «Στο Κόκκινο» Καβάλας.

Σύμφωνα με τον Αν. Υπουργό, με βάση αυτό το σχέδιο τώρα πια υπάρχει το πλαίσιο για την εκπόνηση των τοπικών σχεδίων των Δήμων, αλλά και για να ξεκινήσουν τα ειδικά χωρικά σχέδια: «Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης παρουσιάζει διαχρονικά χαμηλά ποσοστά σύγκλισης, ως προς τις υπόλοιπες Περιφέρειες, με χαμηλούς αριθμούς αύξησης απασχόλησης, σε αντίθεση με την κομβική γεωγραφική θέση που έχει. Για τον λόγο αυτό τα τελευταία χρόνια οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη στοχεύουν στους τομείς της ενέργειας, του διαμετακομιστικού εμπορίου, αλλά και του τουρισμού και του περιβάλλοντος, για να επιταχυνθεί η αναπτυξιακή διαδικασία».

Επίσης, ανέφερε ότι στόχος του χωροταξικού πλαισίου είναι η δίκαιη κατανομή των παραγωγικών δραστηριοτήτων, άρα και της εργασίας, για όλους τους πολίτες της περιοχής αυτής. Αυτό μπορεί να γίνει με μια συνετή διαχείριση των πόρων, συνεπώς να στηρίζεται στις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής, ώστε να μην τρέχουμε πίσω από τα προβλήματα.

Ειδικότερα, σχετικά με τις εξορυκτικές δραστηριότητες, ο κ. Φάμελλος σημείωσε ότι δεν μπορεί να υποτιμηθεί η σημασία του ορυκτού πλούτου, π.χ. του μάρμαρου, καθώς είναι γνωστό ότι ο Νομός Δράμας στηρίζεται σε αυτόν. Πρέπει λοιπόν να υποστηρίξουμε τη βιώσιμη εκμετάλλευση αυτού του πόρου, με τήρηση των υποχρεώσεων όσον αφορά την προστασία και την αποκατάσταση του περιβάλλοντος και του τοπίου. Η δυνατότητα ανάπτυξης μεταλλευτικών δραστηριοτήτων για το μελλοντικό παραγωγικό δυναμικό, πέρα από τις ζώνες που υπάρχουν ήδη, θα πρέπει σαφέστατα να λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τις επιπτώσεις στο αναπτυξιακό αλλά και στο χωρικό πρότυπο και στην κληρονομιά της περιοχής: «Προφανώς θα πρέπει να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη με βάση την εξόρυξη του μαρμάρου, αυτή όμως δεν μπορεί να επηρεάζει το διαθέσιμο αναπτυξιακό δυναμικό της περιοχής. Αυτό που γίνεται με το χωροταξικό πλαίσιο είναι ότι προσδιορίζονται οι ζώνες όπου γίνεται η ανάπτυξη των εξορυκτικών δραστηριοτήτων κατά προτεραιότητα, ενώ δημιουργούνται και περιοχές στις οποίες θα έχουν προτεραιότητα ο οικοτουρισμός και η περιβαλλοντική ανάπτυξη».

Τα κυριότερα σημεία του Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδιασμού της Α.Μ.Θ. δημοσιεύονται στις σελίδες 12-13 της εφημερίδας.