Ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων και το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΣΜΑ/ΚΔΑΥ) Δράμας. Πλησίον θα κατασκευαστεί η Μονάδα επεξεργασίας μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (βιοαποβλήτων) Π.Ε. Δράμας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΔΡΑΜΑΣ, ΔΟΞΑΤΟΥ, ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020

  • Ο συνολικός προϋπολογισμός και των 4 έργων ξεπερνάει τα 7 εκ. ευρώ

 

ΡΕΠΟΡΤΑΖ

ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΤΣΑΣ

 

Σημαντικές υποδομές για την αποτελεσματική διαχείριση των απορριμμάτων δημιουργούνται στο σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, μέσω πόρων που παρέχονται από την Πολιτική Συνοχής της Ε.Ε. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι σχετικά έργα υλοποιούνται σε 4 από τους 5 Δήμους του Νομού Δράμας. Στόχος είναι ο συνδυασμός της προστασίας του περιβάλλοντος με την εξοικονόμηση πόρων. Μάλιστα, με την ολοκλήρωση των έργων τα επόμενα χρόνια, η διαχείριση των οικιακών απορριμμάτων θα περάσει σε άλλο επίπεδο, καθώς οι πολίτες θα κληθούν να προβαίνουν σε διαλογή στην πηγή, αφού πρώτα βεβαίως δημιουργηθεί το αναγκαίο δίκτυο. Άλλωστε, ο σχεδιασμός προβλέπει την προσθήκη στο άμεσο μέλλον ενός ακόμη κάδου, χρώματος καφέ, έτσι ώστε να είναι δυνατή η συλλογή οργανικών αποβλήτων απευθείας από τα νοικοκυριά.

Για να προχωρήσει βέβαια η υλοποίηση όλων αυτών των σύγχρονων υποδομών, αναπτύχθηκε στενή συνεργασία, κυρίως όσον αφορά το κομμάτι της ανάληψης επιμέρους τμημάτων του σχεδιασμού, ανάμεσα στον φορέα διαχείρισης των απορριμμάτων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. (Διαχείριση Απορριμμάτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης) και τους Δήμους, καθώς το πλέγμα των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, κατά περίπτωση, έχουν ως δικαιούχους είτε τη ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. είτε τους οικείους ΟΤΑ.

Με την υλοποίηση όσων έργων έχουν σχεδιαστεί, συνολικού προϋπολογισμού 7.084.972 ευρώ, θα τεθεί σε λειτουργία το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Μέσω, λοιπόν, της υλοποίησης όλων των σχετικών με την διαχείριση των απορριμμάτων έργων, ωφελημένοι θα είναι στο σύνολό τους οι πολίτες, καθώς πέρα από τα αδιαμφισβήτητα περιβαλλοντικά οφέλη, θα υπάρχει κέρδος και στον οικιακό προϋπολογισμό από τη μείωση των τελών που θα επέλθει.

 

Μονάδα επεξεργασίας μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (βιοαποβλήτων) Π.Ε Δράμας

 

Δικαιούχος του έργου «Μονάδα επεξεργασίας μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (βιοαποβλήτων) Π.Ε Δράμας», το οποίο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», είναι η ΔΙ.Α.Α.ΜΑΘ. Α.Α.Ε. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 2.016.450 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020, και από εθνικούς πόρους.

Η ανάγκη δημιουργίας της μονάδας επεξεργασίας προέκυψε από το γεγονός ότι σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ), με τους στόχους του οποίου συντάσσεται και το ΠΕΣΔΑ της Α.Μ.Θ., πρέπει να ανακτηθεί η μεγαλύτερη ποσότητα των αστικών αποβλήτων ενισχύοντας τόσο τη χωριστή συλλογή ρευμάτων όσο και την επεξεργασία.

Το έργο αφορά την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (βιοαποβλήτων), την προμήθεια του σχετικού κινητού εξοπλισμού καθώς και τη δοκιμαστική λειτουργία για 3 μήνες. Ο χρόνος υλοποίησης του έργου εκτιμάται σε 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή και την προμήθεια του εξοπλισμού, ενώ χρειάζονται και τρεις μήνες για τη δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας.

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η κατασκευή μιας μονάδας επεξεργασίας οργανικών αποβλήτων που θα προέρχονται από προγράμματα διαλογής στην πηγή των Δήμων Δράμας και Δοξάτου. Η δυναμικότητα της μονάδας επεξεργασίας βιοαποβλήτων είναι 6.152 τόνοι/έτος (προδιαλεγμένα οργανικά απόβλητα 5.008 τόνοι και πράσινα απόβλητα/κλαδέματα 1.144 τόνοι).

Η μονάδα επεξεργασίας μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (βιοαποβλήτων) Π.Ε Δράμας θα κατασκευαστεί πλησίον του χώρου όπου βρίσκονται σήμερα ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Δράμας, στην περιοχή της Σίψας. Προβλέπεται να περιλαμβάνει: α. Χώρο υποδοχής και προσωρινής αποθήκευσης β. Μονάδα Προεπεξεργασίας γ. Μονάδα Αερόβιας Κομποστοποίησης δ. Μονάδα μετα-επεξεργασίας και ωρίμανσης εδαφοβελτιωτικού ποιότητας Α’.

 

Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Δήμου Δοξάτου

 

Το έργο της κατασκευής Σταθμού Μεταμόρφωσης Απορριμμάτων Δοξάτου είναι συνολικού προϋπολογισμού 888.648 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020. Είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και δικαιούχος είναι ο Δήμος Δοξάτου.

Το έργο αφορά τη δημιουργία Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) σε αγροτεμάχιο συνολικής έκτασης 17.849 τ.μ. στον Δήμο Δοξάτου και στην υλοποίηση των απαιτούμενων έργων υποδομών (οδοποιίας, ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης, κλιματισμού, ηλεκτροφωτισμού, αντιπλημμυρικής και αντικεραυνικής προστασίας), ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, σύνδεσης του ΣΜΑ με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας κ.α..

Με την εγκατάσταση του ΣΜΑ εκτιμάται ότι θα μειωθούν σημαντικά οι μεταφορές, οπότε και θα εξοικονομηθούν πόροι λόγω της μείωσης των καυσίμων, της απασχόλησης του εργατικού δυναμικού σε δρομολόγια, του κόστους συντήρησης των οχημάτων κλπ.

 

Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Προσοτσάνης

 

Δικαιούχος του έργου «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Προσοτσάνης» είναι ο Δήμος Προσοτσάνης και ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 2.813.474 ευρώ. Το έργο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020 και είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020».

Το έργο αφορά σε προμήθεια, εργολαβία και λοιπά συνοδά έργα, με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων του Δήμου Προσοτσάνης. Περιλαμβάνονται δράσεις για οικιακή κομποστοποίηση, για διαλογή στην πηγή, κατασκευή μονάδας κομποστοποίησης – Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) και προμήθεια εξοπλισμού της μονάδας, καθώς και οι απαιτούμενες συνδέσεις με δίκτυα Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΚΩ).

Με την ολοκλήρωση του έργου θα πληρούνται οι απαιτήσεις της ισχύουσας Κοινοτικής Οδηγίας περί υγειονομικής ταφής των αποβλήτων και της ενσωμάτωσης αυτής στο Εθνικό Δίκαιο, με στόχο την εκτροπή του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των αστικών στερεών αποβλήτων από τους Χώρους Υγειονομικής Ταφής. Το έργο είναι επίσης σε πλήρη συμφωνία με τον αναθεωρημένο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Αναλυτικά, περιλαμβάνονται στο έργο τα εξής:

-Κατασκευή εγκατάστασης αερόβιας επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων (κομποστοποίηση) και Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου Προσοτσάνης (1.120.000 €)

-Προμήθεια εξοπλισμού ειδών και κλάδων κομποστοποίησης και εξοπλισμού της εγκατάστασης αερόβιας επεξεργασίας προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων (κομποστοποίηση) και Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου Προσοτσάνης (1.277.600 €)

-Τεχνικός σύμβουλος υλοποίησης της πράξεις «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων Δήμου Προσοτσάνης» (70.609 €)

-Συνδέσεις ΟΚΩ (30.000 €)

 

Τοπική Μονάδα Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Παρανεστίου

 

Το έργο «Τοπική Μονάδα Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Παρανεστίου» είναι συνολικού προϋπολογισμού 1.366.400 ευρώ και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής, μέσω του ΕΣΠΑ

2014-2020. Είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και δικαιούχος είναι η ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε.

Το έργο προβλέπει την κατασκευή της Τοπικής Μονάδας Διαχείρισης Αποβλήτων, εντός της οποίας θα λειτουργεί Σταθμός Μεταμόρφωσης Απορριμμάτων, Πράσινο Σημείο και μονάδα κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών του Δήμου Παρανεστίου.

Ο σχεδιασμός για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Π.Ε. Δράμας προέβλεπε και την εγκατάσταση μιας τοπικής μονάδας διαχείρισης αποβλήτων στο Δήμο Παρανεστίου, ο οποίος είναι ένας ορεινός και απομακρυσμένος Δήμος με μεγάλες εσωτερικές αποστάσεις μεταξύ των οικισμών του.

Η μονάδα θα έχει δυναμικότητα κατ’ ελάχιστο 1.623 τόνους/έτος. Από αυτά τα σύμμεικτα απορρίμματα ανέρχονται σε 1.380 τόνους/έτος και τα προδιαλεγμένα οργανικά σε 243 τόνους/έτος. Επίσης εκτιμάται ότι στη μονάδα θα εισέρχεται ποσότητα αποβλήτων από ανακυκλώσιμα ρεύματα, πράσινα και ογκώδη απόβλητα, εκτιμώμενης ποσότητας των ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας περίπου 162 τόνων/έτος, των ογκωδών αποβλήτων είναι 257 τόνων/έτος και των πράσινων αποβλήτων 2.000-2.500 τόνων/έτος.

Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Αποβλήτων, την εγκατάσταση μονάδας κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων και την εγκατάσταση ενός Πράσινου Σημείου. Επίσης, πέρα από την κατασκευή των υποδομών για τις 3 εγκαταστάσεις, μέσω του έργου, θα γίνει και η προμήθεια του κινητού εξοπλισμού που καθιστά λειτουργικές τις υποδομές της κομποστοποίησης και του Πράσινου Σημείου και η προμήθεια καφέ κάδων για την αρχική ανάπτυξη του δικτύου συλλογής στην πηγή οργανικών αποβλήτων, καθώς και απορριμματοφόρου οχήματος για τη συλλογή και μεταφορά τους.