ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

 

 

  • Για χορήγηση βεβαίωσης δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας

 

Σύμφωνα με το Ν. 4497/2017 άρθρο 38 παρ. 3 και την υπ’ αρ. 1/2018 εγκύκλιο με αρ. πρωτ. 37698/3-4-2018 του Υπ Οικονομίας, οι πωλητές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) – κάτοικοι του Δήμου Δράμας, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις υπαίθριες αγορές όλης της χώρας (Εμποροπανηγύρεις, Κυριακάτικες αγορές, Χριστουγεννιάτικες και Πασχαλινές αγορές, λοιπές οργανωμένες αγορές) και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανοδίου ή στασίμου εμπορίου, πρέπει να διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαιθρίου εμπορίου ετήσιας διάρκειας. Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται από τον Δήμο μόνιμης κατοικίας των πωλητών.

Η παρούσα βεβαίωση είναι απαραίτητη σε όσους θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην υπαίθρια Χριστουγεννιάτικη Αγορά «ΟΝΕΙΡΟΥΠΟΛΗ ΔΡΑΜΑΣ 2018-2019».

Κατόπιν τούτου, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση στο αρμόδιο Γραφείο Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Δράμας (γρ. 112) υπόψη κας Καγκασίδου Μαρίας, τηλ: 2521350686, επισυνάπτοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Βεβαίωση έναρξης δραστηριότητας από το ΤΑΧΙS και ΚΑΔ σχετικό με τη δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο που συνάδει με το αντικείμενο δραστηριότητας.
  2. Βεβαίωση ταμειακής μηχανής από το TAXIS ή βεβαίωση απαλλαγής από αρμόδια φορολογική αρχή
  3. Πιστοποιητικό υγείας, όπου αυτό απαιτείται
  4. Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου κατά περίπτωση
  5. Άδεια διαμονής σε ισχύ, κατά περίπτωση
  6. Βεβαίωση μονίμου κατοικίας