ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

 

Ο Δήμαρχος Δράμας κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος καλεί όλους τους πολίτες και τους κοινωνικούς φορείς να συμμετέχουν από την Τετάρτη 19/09/2018 στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση επί της διαχειριστικής μελέτης του Δημοτικού Κήπου Δράμας, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους, μέχρι και την 29η Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 3.00 μ.μ. Οι προτάσεις, τα σχόλια και οι ιδέες μπορούν να κατατεθούν με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] και θα ληφθούν σοβαρά υπόψη.

Στον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε την μελέτη: https://wetransfer.com/downloads/a85aaed95664908b7e74d23b41e81a1b20180919081813/bc30d4cb9e9ac6603e1d65176085206920180919081813/5854a9