Σε ανακοίνωση του Δήμου Δοξάτου αναφέρονται τα εξής:

Ο Δήμος Δοξάτου και οι Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Δοξάτου με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους μαθητές, τους γονείς και ους εκπαιδευτικούς, λόγω της δύσκολης κατάστασης που καλούμαστε όλοι να αντιμετωπίσουμε, ανακοινώνουν την προμήθεια 37 tablet για τις ανάγκες της τηλεκπαίδευσης των μαθητών του Δήμου Δοξάτου, που θα χορηγηθούν στις σχολικές μονάδες και θα διανεμηθούν από τους συλλόγους των διδασκόντων, στους μαθητές/ριες της σχολικής μονάδας με δανεισμό, κατόπιν υπογραφής υπεύθυνης δήλωσης από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια, όπως σαφώς αυτά αναφέρονται στις υπ’ αριθμ. πρωτ. 155192/ΓΔ4/14-11-2020 «Οδηγίες και πληροφορίες για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση» του Υπουργείου Παιδείας.

Οι γονείς των μαθητών που θα παραλάβουν τα tablet, θα αναλάβουν την υποχρέωση της επιστροφής της ανωτέρω συσκευής στη σχολική μονάδα, όταν εκλείψουν οι λόγοι, για τους οποίους παραχωρήθηκε η χρήση της (π.χ. όταν λήξει η αναστολή της δια ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων) ή οποτεδήποτε τους ζητηθεί από τη Διεύθυνση της σχολικής μονάδας.

 

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος

Δημήτριος Καραμπακάλης