Αιτήσεις για το Κοινωνικό Τιμολόγιο Ρεύματος έως και σήμερα, Δευτέρα 15 Νοεμβρίου. Τελευταία ημέρα για τους δικαιούχους οι οποίοι πρέπει να σπεύσουν.

Σημειώνεται ότι το κράτος δίνει επιδότηση 45 ευρώ αντί 24 ευρώ για κάθε μήνα Νοέμβριο και Δεκέμβριο, υπάρχει δηλαδή διπλασιασμός.

Οι δικαιούχοι μπορούν να κάνουν την αίτηση στην πλατφόρμα idika.gr/kot.

Οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ένταξης στο ΚΟΤ – Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο κάθε χρόνο και κάθε φορά εντός 2 μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων προκειμένου να γίνει επανέλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης.

Πηγή: enikonomia.gr