Με την αριθ. πρωτ. 1416/19.03.2021 (ΑΔΑ: 66ΗΧ7ΛΒ-2Ξ2) απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης επικυρώθηκε ο 2ος Πίνακας Αξιολόγησης Προτάσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας COVID-19 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» 2014-2020.

H αξιολόγηση αφορά 10.034 αιτήσεις για τη μη επιστρεπτέα ενίσχυση επιχειρήσεων (από τις 23.200 και πλέον που έχουν υποβληθεί συνολικά μέχρι τώρα).

Από αυτές τις 10.034 αιτήσεις που αξιολογήθηκαν, 7.793 είναι στη φάση της ένταξης, καθώς αξιολογήθηκαν θετικά, με προϋπολογισμό 19.370.000 €.

Όσες αιτήσεις δεν αξιολογήθηκαν θετικά μπορούν να υποβληθούν εκ νέου.

Γνωρίζοντας τον κωδικό της αίτησης της επιχείρησής σας, μπορείτε να ενημερωθείτε για το αν έτυχε ένταξης, απορρίφθηκε ή δεν έχει εξεταστεί ακόμη.

Υπενθυμίζεται πως στις αρχές Φεβρουαρίου είχαν εγκριθεί ακόμη 1.022 αιτήσεις (Σχετική ανάρτηση από την ergasia-press ΕΔΩ)