ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΕΔΕ ΚΑΙ Τ.Π.&Δ. ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ Α. ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ

Η Δήμαρχος Παρανεστίου κ. Αλίκη Σωτηριάδου, με την ιδιότητά της ως Προέδρου της Επιτροπής Ορεινών Περιοχών, πραγματοποίησε την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017 συνάντηση εργασίας για θέματα επιχορηγήσεων μελετών και ωρίμανσης έργων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον Πρόεδρο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κ. Κων/νο Βαρλαμίτη, τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ε.Ε.Τ.Α.Α. κ. Δημήτρη Καλογερόπουλο και Θεόδωρο Γκοτσόπουλο, τον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλη, τον Πρόεδρο της Επιτροπής Νησιωτικής Πολιτικής Μ. Αγγελόπουλο και το μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ και του ΤΠΔ κ. Τσιαντή Δημήτριο.

Η Δήμαρχος Παρανεστίου τόνισε ότι στην δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνει η χώρα, η οποία έχει άμεσο αντίκτυπο στη λειτουργία των Δήμων και ιδιαίτερα των μικρών νησιωτικών και των ορεινών Δήμων οι οποίοι στερούνται πόρων και απαιτούμενου για τη μελέτη και ωρίμανση έργων εξειδικευμένου προσωπικού, το αίτημα της Επιτροπής μας, βρήκε ευήκοα ώτα στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ. Στην κοινή μας προσπάθεια και ύστερα από εμπεριστατωμένη υποστήριξη του αιτήματος μας ανταποκρίθηκε το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από πόρους του οποίου θα χρηματοδοτηθεί ένα πρόγραμμα επιχορήγησης των μικρών νησιωτικών και όλων των ορεινών Δήμων, για το οποίο έχει ήδη συσταθεί με απόφαση του ΔΣ του ΤΠΔ και σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών άτοκος δεσμευμένος λογαριασμός ποσού 7.500.000 €.

Το ύψος της επιχορήγησης ανά δικαιούχο φορέα είναι έως 85.000 €, θα αφορά εκπόνηση μελέτης ή μελετών για εκτέλεση έργων υποδομής ή για έργα γενικού συμφέροντος και το κόστος υπηρεσιών ωρίμανσης του έργου στο οποίο αφορά η μελέτη.

Την τεχνική υποστήριξη των δικαιούχων στο στάδιο της προετοιμασίας υποβολής της πρότασης για την ένταξη στο πρόγραμμα επιχορήγησης έως και την ολοκλήρωση του έργου και την υποβολή της έκθεσης αξιολόγησης στο ΤΠΔ αναλαμβάνει η Ε.Ε.Τ.Α.Α. Δ.Ε.

Η εξέλιξη αυτή θα δώσει στους Δήμους μας την δυνατότητα για υλοποίηση έργων και επενδυτικών προγραμμάτων.

Είναι φανερό για μια ακόμα φορά, ότι η συμμετοχή μας με ρόλους αυξημένων αρμοδιοτήτων σε θεσμικά όργανα της Αυτοδιοίκησης, είναι σημαντική για το Δήμο μας. Είναι για εμάς σημαντική η εμπιστοσύνη του Προέδρου και του ΔΣ της ΚΕΔΕ στο πρόσωπό μου αναθέτοντάς μου τα καθήκοντα της Προέδρου της Επιτροπής των Ορεινών Περιοχών της χώρας μας, θέση που μας δίνει τη δυνατότητα και από αυτήν ν’ αγωνιζόμαστε για τα δίκαια του ορεινού Δήμου μας.

Σύντομα μετά την ψήφιση του Πολυνομοσχεδίου του ΥΠΕΣ, αναμένεται και η χρηματοδότηση του Δήμου μας και του Δήμου Νευροκοπίου (ως ορεινών Δήμων του Νομού μας) με ποσό της τάξης των 200.000 € περίπου, τα οποία εξήγγειλε ο Υπουργός Εσωτερικών κατά την επίσκεψη του στο Παρανέστι την 7 Μαρτίου 2017 ενώ είχε προηγηθεί άλλη μια χρηματοδότηση μας ύψους 80.000 € τα οποία διατέθηκαν για έργα/εργασίες άμεσης ανάγκης [Επισκευή στέγης δημοτικού σχολείου Αδριανής, επισκευή φρεατίων ύδρευσης Πλατανιάς (Ντερμέντερε), καθαρισμούς χειμάρρων ΔΕ Παρανεστίου και ΔΕ Νικηφόρου, αποκατάσταση οδοστρώματος στον οικισμό Μεσοχωρίου, επισκευή γενικού ηλεκτρικού πίνακα και επισκευή αντικεραυνικής προστασίας των αντλιοστασίων ΤΚ Πλατανιάς και ΤΚ Πλατανόβρυσης, εργασίες επισκευής υφιστάμενων αντλητικών συγκροτημάτων ύδρευσης-άρδευσης, επισκευή στέγης δημοτικού σχολείου Παρανεστίου].