Από τις 5 Φεβρουαρίου 2019 νέος Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Δράμας είναι ο Αντιπύραρχος Ιωάννης Α. Αραμπατζής.

Ο νέος Διοικητής είναι έγγαμος πατέρας ενός παιδιού, κατετάγη στο Πυροσβεστικό Σώμα το 1996 και αποφοίτησε από τη Σχολή Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας το 2001 με το βαθμό του Ανθυποπυραγού. Αποφοίτησε το 2016 από την Σχολή Μετεκπαίδευσης και Επιμόρφωσης της Σχολής Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, ενώ είναι κάτοχος πτυχίου του Τμήματος Δασοπονίας – Τ.Ε.Ι. Δράμας, το 1994.

Υπηρέτησε μεταξύ άλλων στον 1ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Αρναίας, στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κάτω Νευροκοπίου, στο Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μαρμαρά και από το 2012 στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Δράμας με τα τρία τελευταία χρόνια ως Υποδιοικητής.