Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022 ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κ. Νευροκοπίου με μοναδικό θέμα τις δημαιρεσίες για το υπόλοιπο μισό της τρέχουσας αυτοδιοικητικής περιόδου. Το σώμα εξέλεξε μέλη στο Προεδρείο (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας), καθώς και μέλη στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου.

Στη θέση του Προέδρου παρέμεινε ο κ. Θεόδωρος Ιφόγλου. Αντιπρόεδρος εκλέχτηκε ο κ. Γεώργιος Σαββίδης και Γραμματέας ο κ. Σάββας Ξανθόπουλος.

Στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου εκλέχτηκαν οι κ.κ. Νικόλαος Νικολαΐδης, Γεώργιος Μίρκου, Ανδρέας Τσεπνίδης και Χρήστος Τσέρνιος. Αναπληρωματικά μέλη εκλέχτηκαν οι κ.κ. Φώτιος Φιλιππίδης, Αγάπιος Χαραλαμπίδης, Θεόδωρος Ιφόγλου, Ελευθέριος Ταμπουρίδης, Νεκτάριος Χατζηλαζαρίδης και Ιωάννης Σωτηριάδης.