Ορκίσθηκε για τη λήψη του Μεταπτυχιακού Διπλώματός η συνεργάτιδά μας Βασιλική Γ. Χατζοπούλου, δικηγόρος στον Άρειο Πάγο και διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια.

Θέμα της Διπλωματικής Εργασίας, την οποία εκπόνησε είναι «Franchising: Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση», ενταγμένη στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα: Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Η ολοκλήρωση των σπουδών της συντελέσθηκε το 2018, ενώ η ορκωμοσία της καθυστέρησε λόγω της πανδημίας.

Η όλη εργασία της ανέρχεται σε 240 σελίδες μεγάλου σχήματος και φιλοξενεί σχετικούς πίνακες.

Η συνεργάτιδά μας, συνέγραψε μέχρι τώρα τις ακόλουθες μελέτες: Η εγκληματικότητα της γυναίκας, η Επιχείρηση Ανδρεάδη, η Επιχείρηση Κώστα Λαζαρίδη, ενώ δημοσίευσε και μελέτες σχετικές με τη διαμεσολάβηση. Είναι κάτοχος δυο ξένων Γλωσσών: της Αγγλικής και Γαλλικής. Δικηγορεί στη Δράμα.