Το Επιμελητήριο Δράμας ολοκλήρωσε επιτυχώς το έργο WINEbility του προγράμματος EU4BUSINESS: CONNECTING COMPANIES, στο οποίο συμμετείχε ως επικεφαλής εταίρος ενός εταιρικού σχήματος συνολικά δύο φορέων. Πέραν του Επιμελητηρίου συμμετείχε και η Ένωση Νέων Γυναικών Επιχειρηματιών της Αρμενίας.

Στόχος του έργου ήταν να ενθαρρύνει τις ευκαιρίες επιχειρηματικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας, μέσω ανταλλαγής επιχειρηματικών πρακτικών, εκπαιδευτικών επισκέψεων και διαμόρφωση επιχειρηματικών στρατηγικών που θα αποσκοπούσαν στην ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας στον αμπελοοινικό τομέα. Οι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου ήταν:

-Μια διαδικτυακή εκδήλωση που αφορά στη γεφύρωση/σύζευξη 8 ΜΜΕ με 8 επιχειρηματικούς φορείς (4 ΜΜΕ από την Ελλάδα & 4 ΜΜΕ από την Αρμενία με 4 επιχειρηματικούς φορείς από την Αρμενία & 4 Επιχειρηματικούς φορείς από την Ελλάδα αντίστοιχα).

-Μια αποτελεσματική στρατηγική επικοινωνίας για τις ΜΜΕ & επιχειρηματικούς φορείς που συμμετείχαν στις εκπαιδευτικές επισκέψεις.

-Μια τριήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη στη Δράμα, με σκοπό την παρουσίαση καλών πρακτικών στον αμπελοοινικό τομέα και που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν από τις αντίστοιχες επιχειρήσεις στην περιοχή της Αρμενίας, δημιουργώντας έτσι γόνιμο έδαφος για ανάπτυξη γυναικείας επιχειρηματικότητας.

-Μια τριήμερη επίσκεψη στο Ερεβάν της Αρμενίας, για τις δυνατότητες μελλοντικών επιχειρηματικών συνεργασιών.

-Μια σειρά διαδικτυακών συναντήσεων για την βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου καθώς και συναντήσεις δικτύωσης για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του.

-Μελέτη αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του έργου και προετοιμασία των τελικών εκθέσεων προόδου.

Στις 25-26-27.10.2022 πραγματοποιήθηκε η τελευταία δράσης του προγράμματος, που ήταν μια τριήμερη επίσκεψη στο Ερεβάν της Αρμενίας, για να αναζητηθούν οι δυνατότητες μελλοντικών επιχειρηματικών συμφωνιών. Κατά τη διάρκεια της 1ης ημέρας της επίσκεψης μελέτης στην Αρμενία, η Ένωση Νέων Γυναικών Αρμενίας (AYWA) διοργάνωσε μια ημέρα εκπαίδευσης σε θέματα μάρκετινγκ και ψηφιακών εργαλείων για οινοπαραγωγικές εταιρείες και θεματικό εργαστήριο με τίτλος «Πώς να αναπτύξετε μια καμπάνια και ένα σχέδιο μάρκετινγκ για την οινοπαραγωγική σας επιχείρηση». Η απογευματινή συνεδρία ήταν αφιερωμένη σε εμπνευσμένες ομιλίες και ανταλλαγή γνώσεων πάνω στην ιστορία της οινοπαραγωγής της Αρμενίας.

Η δεύτερη και τρίτη ημέρα της επίσκεψης ήταν αφιερωμένες σε επιτόπιες επισκέψεις σε τοπικά οινοποιεία. Οι διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες, τα ζεστά καλοκαίρια και οι ψυχροί χειμώνες έχουν ως αποτέλεσμα ώριμα, «γεμάτα», κόκκινα κρασιά καθώς και εξαιρετικά αρωματικά λευκά κρασιά που τρυγούνται μέχρι και τον Νοέμβριο! Κατά την τελευταία ημέρα της επίσκεψης η ομάδα έργου επισκέφθηκε μερικά από τα σημαντικότερα οινοποιεία της περιοχής του Ερεβάν, που ξεπερνούν σε παραγωγή αρκετά εκατομμύρια φιάλες ετησίως και αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα του ΑΕΠ της χώρας. Οι επισκέψεις αυτές ολοκλήρωσαν την δράση και έδωσαν την δυνατότητα στους συμμετέχοντες να ανταλλάξουν γνώσεις και δείγματα δουλειάς, που θα μπορούσαν να αποφέρουν «καρπούς» μελλοντικής επιχειρηματικής συνεργασίας.