Δεν πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη για σήμερα (13/9) το απόγευμα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας. Ο λόγος της αναβολής ήταν η έλλειψη απαρτίας.

Με την έναρξη της συνεδρίασης, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, ο Πρόεδρος του σώματος κ. Ανδρέας Χαραλαμπίδης πήρε παρουσιολόγιο και τελικά παρόντες ήταν μόνο 11 Δημοτικοί Σύμβουλοι, ενώ η απαρτία σχηματίζεται με την παρουσία 17.

Στη συνεδρίαση συνδέθηκαν μόνο Δημοτικοί Σύμβουλοι της Δημοτικής Αρχής και ο επικεφαλής της παράταξης «Προοπτική για τη Δράμα» κ. Κοσμάς Καλαϊδόπουλος. Απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των παρατάξεων «πόλη+ζωή», «Project Δράμα 2020», «Αυτοδιοίκηση Πολιτών» και «Λαϊκή Συσπείρωση».

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παρατάξεις «πόλη+ζωή», «Project Δράμα 2020» και «Αυτοδιοίκηση Πολιτών» είχαν ζητήσει οι συνεδριάσεις να γίνονται πλέον διά ζώσης. Παράλληλα, οι 3 συγκεκριμένες παρατάξεις έθεσαν και θέμα αναβολής της συνεδρίασης, έτσι ώστε σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο να παραστεί στο συλλαλητήριο για το Νοσοκομείο της Δράμας στην κεντρική πλατεία.

Ο κ. Χαραλαμπίδης επεσήμανε, κατά τη διάρκεια της σύντομης τηλεδιάσκεψης, ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Δήμο Δράμας η δυνατότητα πραγματοποίησης δια ζώσης συνεδριάσεων με ταυτόχρονη τηλεδιάσκεψη.

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα ενημερωθούν με νέα πρόσκληση για το πότε θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση.