Πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 13 Νοεμβρίου 2022 οι εκλογές του Φαρμακευτικού Συλλόγου Δράμας για την ανάδειξη 9 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού μέλους για το Πειθαρχικό Συμβούλιου Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και τριών τακτικών και τριών αναπληρωματικών αντιπροσώπων στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.

Εκλέγονται κατά σειρά επιτυχίας:

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Μπουρουτζόγλου Αικατερίνη – 14 ψήφοι

Νουβάκη Σοφία – 14 ψήφοι

Ανθόπουλος Στέφανος – 7 ψήφοι

Κουρπανίδης Χαράλαμπος – 7 ψήφοι

Χατζηστεφάνου Άννα – 6 ψήφοι

Δούρλιου Χρυσάνθη – 5 ψήφοι

Δικμάνης Άγγελος – 3 ψήφοι

Ζουρνατζόγλου Γεώργιος – 3 ψήφοι

Στεφανίδης Αντώνιος – 1 ψήφος

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Τακτικό μέλος

Νουβάκη Σοφία – 42 ψήφοι

Αναπληρωματικό μέλος

Μπουρουτζόγλου Αικατερίνη – 37 ψήφοι

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟΝ Π.Φ.Σ.

Μπουρουτζόγλου Αικατερίνη – 22 ψήφοι

Νουβάκη Σοφία – 22 ψήφοι

Ανθόπουλος Στέφανος – 14 ψήφοι

Αναπληρωματικοί αντιπρόσωποι στον Π.Φ.Σ.

Δικμάνης Άγγελος – 21 ψήφοι

Χατζηστεφάνου Άννα – 18 ψήφοι

Ζουρνατζόγλου Γεώργιος – 16 ψήφοι