ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ, ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ», ΧΡ. ΤΟΨΙΔΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

 

  • «Η 26η Μαΐου είναι μέρα που θα δώσει ελπίδα στο αύριο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»

 

Σε μήνυμά του προς τους πολίτες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τις προσεχείς εκλογές της 26ης Μαΐου, ο υποψήφιος Περιφερειάρχης, επικεφαλής της παράταξης «Περιφερειακή Σύνθεση», κ. Χριστόδουλος Τοψίδης αναφέρει τα εξής:

Η «Περιφερειακή Σύνθεση» είναι ένας ανεξάρτητος συνδυασμός χωρίς κομματικές δεσμεύσεις και χωρίς αποκλεισμούς, με καθαρή αυτοδιοικητική πρόταση. Πιστεύουμε στη σύνθεση των δυνάμεων, των ιδεών και των προτάσεων. Θέλουμε να συνθέσουμε όλες τις υγιείς δυνάμεις της Περιφέρειας που μπορούν να εργαστούν για το συλλογικό καλό, για την πρόοδο και την προκοπή του τόπου μας. Πιστεύουμε στο διάλογο. Μιλάμε με τους πολίτες και όχι για τους πολίτες.

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην αξιοποίηση του βορειοανατολικού άξονα της χώρας προς τα Βαλκάνια, την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, συμβάλλοντας έτσι στην δυναμική ένταξη της Ελλάδας στο διεθνές και ιδιαίτερα στο ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Είναι πραγματικά λυπηρό, μια Περιφέρεια όπως η δική μας, με ευρεία παραγωγική βάση, πλούσιους αναπτυξιακούς πόρους, αναπτυγμένες οδικές και λιμενικές υποδομές, ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, φύση, πολιτιστική κληρονομιά, γαστρονομία και εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό να βρίσκεται σήμερα ανάμεσα στις φτωχότερες Περιφέρειες της Ευρώπης.

Αυτό που δεν έχει γίνει στην Περιφέρεια μας και πρέπει να υλοποιηθεί είναι η αναπροσαρμογή του αναπτυξιακού της προτύπου σε ρεαλιστική βάση και στα χαρακτηριστικά του γεωγραφικού της χώρου, ώστε να μετασχηματιστεί σε μια σύγχρονη Ευρωπαϊκή Περιφέρεια με αναπτυξιακή πορεία.

Στην «Περιφερειακή Σύνθεση» έχουμε πρόγραμμα, γνώση και εμπειρία, κοστολογημένες προτάσεις και στρατηγικά σχεδιασμένες δράσεις με αυστηρά χρονοδιαγράμματα για να επιλύσουμε τα προβλήματα της Περιφέρειας και να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες και τις προοπτικές της.

Το πρόγραμμα της «Περιφερειακής Σύνθεσης» για τα επόμενα τέσσερα χρόνια περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε 11 σημαντικούς και καίριους τομείς που πιστεύουμε ότι θα διασφαλίσουν την ισόρροπη ανάπτυξη σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες.

Επιγραμματικά θα μπορούσα να αναφερθώ στην περιφερειακή οικονομία, όπου οι δικές μας προτεραιότητες αφορούν στην ενδυνάμωση δράσεων στους κλάδους της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης, στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, στην προώθηση του οικοσυστήματος της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, στην αξιοποίηση της Περιφέρειας ως κόμβου δικτύων μεταφορών εθνικού και ευρωπαϊκού επιπέδου στην ενίσχυση της ψηφιακής οικονομίας.

Περαιτέρω, έχω επισημάνει αρκετές φορές την αναγκαιότητα διεκδίκησης και αξιοποίησης των κοινοτικών πόρων. Επιπλέον, απαιτείται αλλαγή πολιτικής σε σημαντικούς τομείς, όπως ο τουρισμός και η γεωργία. Πρέπει να αξιοποιήσουμε την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά και να αναδείξουμε τους προορισμούς ειδικού ενδιαφέροντος με στόχο την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.

Ο αγροτικός και ευρύτερα ο πρωτογενής τομέας της Περιφέρειας μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω μέσω ενός δυναμικού ανταγωνιστικού μοντέλου και σχεδιασμού. Με έμφαση στον εξαγωγικό προσανατολισμό και στην αύξηση της καινοτομίας, η οποία ενσωματώνεται σε όλα τα στάδια και με όλες τις μεθόδους παραγωγής, αλλά και στην προοπτική διασύνδεσης με άλλες ειδικές οικονομικές δραστηριότητες, όπως η γευσιγνωσία και ο τουρισμός.

Πιστεύω ότι όλοι μαζί, ενωμένοι, με μοναδικό στόχο την πρόοδο της Περιφέρειάς μας και των επόμενων γενεών μπορούμε να τα καταφέρουμε. Πιστεύω βαθιά στους πολίτες της Περιφέρειάς μας και στις δυνατότητες που έχουμε για να αλλάξουμε τις συνθήκες που βιώνουμε σήμερα. Η 26η Μαΐου είναι μέρα που θα δώσει ελπίδα στο αύριο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.