Καθώς όλη η ποδοσφαιρική οικογένεια αναμένει εξελίξεις και επιστροφή στην όποια κανονικότητα των λειτουργιών της Ομοσπονδίας, των Ενώσεων και των σωματείων, παραμένοντας στην κατάσταση που άφησε και συνεχίζει με τα οποιαδήποτε περιοριστικά και προφύλαξης μέτρα η πανδημία του ιού covid-19, η Εκτελεστική Επιτροπή της Ε.Π.Σ. Δράμας συνεδρίασε την Πέμπτη 07.05.2020 για πρώτη φορά στα χρονικά της Ένωσης με την πρωτόγνωρη μέθοδο της σύγχρονης επικοινωνίας σε πραγματικό χρόνο, μέσω τηλεδιάσκεψης και λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές αποφάσεις της Ε.Π.Ο., έλαβε ομόφωνα τις παρακάτω αποφάσεις.

  1. Επικύρωση των βαθμολογιών πρωταθλημάτων κατά την ημερομηνία διακοπής τους, της Α’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, του Β1 ομίλου και Β2 ομίλου της Β’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας, της Ενιαίας βαθμολογίας Β’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας και του πρωταθλήματος υποδομών Κ-16 της ποδοσφαιρικής περιόδου 2019-2020.
  2. Τροποποίηση των προκηρύξεων πρωταθλημάτων και κυπέλλου περιόδου 2019-2020.
  3. Αναδιάρθρωση κατηγοριών περιόδου 2020-2021.

Ειδικότερα αποφασίστηκαν τα εξής.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ 2019-2020

ΑΡΘΡΟ 15.ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ-ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ

ΜΕΡΟΣ Α. Α’ Ερασιτεχνική κατηγορία

Προβιβασμός

Πρωταθλήτρια ομάδα ανακηρύσσεται η ομάδα που καταλαμβάνει την 1η θέση στην επικυρωμένη βαθμολογία της περιόδου 2019-2020.

Η Πρωταθλήτρια ομάδα προβιβάζεται στην Γ’ Εθνική κατηγορία περιόδου 2020-2021.

Σε περίπτωση που η Πρωταθλήτρια ομάδα δεν δηλώσει συμμετοχή ή δεν αγωνιστεί για οποιοδήποτε άλλο λόγο στην Γ’ Εθνική περιόδου 2020-2021, τότε δικαίωμα προβιβασμού και συμμετοχής στην Γ’ Εθνική αποκτά η δευτεραθλήτρια ομάδα της επικυρωμένης βαθμολογίας.

Η τριταθλήτρια ομάδα της επικυρωμένης βαθμολογίας σε καμία περίπτωση δεν αποκτά δικαίωμα συμμετοχής στην Γ’ Εθνική κατηγορία περιόδου 2020-2021 (σχετική απόφαση τροποποίησης από την Ε.Π.Ο.).

Υποβιβασμός

Δεν υποβιβάζεται καμία ομάδα της Α’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας περιόδου 2019-2020.

ΜΕΡΟΣ Β. Β’ Ερασιτεχνική κατηγορία

Προβιβασμός

Προβιβάζονται στην Α’ Ερασιτεχνική κατηγορία περιόδου 2020-2021 οι 5 ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις 1η έως 5η της επικυρωμένης Ενιαίας βαθμολογίας Β’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας περιόδου 2019-2020.

Σε εφαρμογή του Άρθρου 20 παράγραφο 10 του Κ.Α.Π. 2019 της Ε.Π.Ο., οι ομάδες που καταλαμβάνουν τις θέσεις 1-6 της Ενιαίας βαθμολογίας είναι οι εξής κατά σειρά:

  1. Μέγας Αλέξανδρος Ξηροποτάμου
  2. Μέγας Αλέξανδρος Αγίου Αθανασίου
  3. Αστέρας Κουδουνίων
  4. Ακρίτας Νέας Κρώμνης
  5. Δόξα Αντώνης Καστρινός
  6. Δόξα Μικρόπολης

Δικαίωμα ανόδου στην Α’ Ερασιτεχνική κατηγορία περιόδου 2020-2021 αποκτά και η ομάδα που κατέλαβε την 6η θέση της Ενιαίας βαθμολογίας σε περίπτωση που μία (1) ομάδα που δικαιούται συμμετοχή στην Α’ Έρασιτεχνική περιόδου 2020-2021 δεν δηλώσει συμμετοχή ή δεν αγωνιστεί για οποιοδήποτε λόγο.

Σε περίπτωση που δεν δηλώσουν συμμετοχή στην Α’ κατηγορία περιόδου 2020-2021 δύο ή περισσότερες ομάδες από αυτές που έχουν αποκτήσει το δικαίωμα συμμετοχής, τότε στην Α’ Ερασιτεχνική κατηγορία περιόδου 2020-2021 θα συμμετέχουν οι εναπομείναντες ομάδες με δικαίωμα συμμετοχής (17 ή 16 ομάδες), καθώς δικαίωμα ανόδου από την Β’ κατηγορία περιόδου 2019-2020 έχουν μόνο οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις 1 έως 6 της Ενιαίας βαθμολογίας της Β’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας περιόδου 2019-2020.

Επιπλέον σε περίπτωση που μία ή δύο ομάδες που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Γ’ Εθνική περιόδου 2020-2021 δεν δηλώσουν συμμετοχή ή δεν αγωνιστούν για οποιοδήποτε λόγο και δηλώσουν συμμετοχή στο πρωτάθλημα της Α’ Ερασιτεχνικής περιόδου 2020-2021, τότε δεν προβιβάζονται από την Β’ κατηγορία περιόδου 2019-2020 οι ομάδες που κατέλαβαν την 5η ή και 4η θέση αντίστοιχα της Ενιαίας βαθμολογίας της Β’ Ερασιτεχνικής κατηγορίας περιόδου 2019-2020.

Σύμφωνα με τα παραπάνω την περίοδο 2020-2021 στην Α’ Ερασιτεχνική κατηγορία θα συμμετέχουν 18 ομάδες και στην Β’ Ερασιτεχνική κατηγορία όσες ομάδες έχουν δικαίωμα και δηλώσουν συμμετοχή σε αυτή.

Οτιδήποτε δεν αναφέρεται σε όλα τα παραπάνω και χρίζουν πιθανόν διευκρινίσεων, θα αποφανθεί η Ε.Ε. με νεότερη απόφασή της.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ε.Π.Σ.ΔΡΑΜΑΣ 2019-2020

Σε εφαρμογή απόφασης της Ε.Π.Ο., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση μεταξύ των δύο φιναλίστ του Τελικού αγώνα Κυπέλλου.

Η νικήτρια ομάδα της κλήρωσης ανακηρύσσεται Κυπελλούχος περιόδου 2019-2020 και συμμετέχει στο Κύπελλο Ελλάδος περιόδου 2020-2021.

Στην περίπτωση που η ομάδα που κληρώθηκε Κυπελλούχος δεν επιθυμεί την συμμετοχή της στο Κύπελλο Ελλάδος 2020-2021, τότε το δικαίωμα συμμετοχής αποκτά η άλλη φιναλίστ ομάδα.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΣΑΡΟΓΛΟΥ

Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ