Έγγραφα της ΔΑΟΚ Π.Ε. Δράμας αναφέρονται α) στην καύση των αγροτικών υπολειμμάτων με το οποίο υπενθυμίζονται οι αρνητικές συνέπειες στο έδαφος και στο περιβάλλον που επιφέρει το φαινόμενο της καύσης των αγροτικών υπολειμμάτων β) στους μελισσοκόμους και τις οδηγίες προς αυτούς για την διαδικασία φροντίδας των κυψελών την καλοκαιρινή περίοδο.

Τα δυο έγγραφα της ΔΑΟΚ ΠΕ Δράμας

Καύση της καλαμιάς, ΔΑΟΚ Δράμας 2024

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΟΙ 2024 ΔΑΟΚ