ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Ν. ΔΡΑΜΑΣ

 

Σε ανακοίνωση του Βουλευτή ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Ν. Δράμας κ. Χρήστου Καραγιαννίδη αναφέρονται τα εξής:

Τη χρηματοδότηση του έργου ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων στο Παρανέστι της Δράμας, συνολικής δημόσιας δαπάνης 1,3 εκατ. ευρώ, ανακοινώνουν το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Με την υπογραφή της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ), Ευγενίας Φωτονιάτα, εντάσσεται στο νέο ΕΣΠΑ, το έργο «Τοπική Μονάδα Διαχείρισης Αποβλήτων Δήμου Παρανεστίου»

Η υλοποίηση του έργου αποτελούσε πάγιο αίτημα της κοινωνίας του Παρανεστίου. Η λειτουργία της Μονάδας θα προσφέρει σημαντικά περιβαλλοντικά και αναπτυξιακά οφέλη για τους πολίτες και την τοπική οικονομία.

Η συνολική ποσότητα αποβλήτων που θα οδηγείται ετησίως στη μονάδα είναι κατ’ ελάχιστο 1.623 τόνοι. Από αυτά τα σύμμεικτα απορρίμματα ανέρχονται σε 1.380 τόνους και τα προδιαλεγμένα οργανικά σε 243 τόνους.

Επίσης, η μονάδα θα διαχειρίζεται ετησίως περίπου 162 τόνους ανακυκλώσιμων υλικών συσκευασίας, 257 τόνους ογκωδών αποβλήτων και 2.000-2.500 τόνους πράσινων αποβλήτων.

Η δική μας συνεισφορά, όπως και η συμβολή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έχει κυρίως να κάνει με τον εντοπισμό του προβλήματος και την υπόδειξή του στα συναρμόδια Υπουργεία. Η εξέλιξη όμως αυτή είναι αποτέλεσμα ολοκληρωμένου και οργανωμένου σχεδιασμού από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, προκειμένου να επιτευχθεί η ένταξη του έργου στο νέο ΕΣΠΑ.

Μόνο με σχεδιασμό απορροφώνται ευρωπαϊκά κονδύλια, όχι με λόγια και έωλες υποσχέσεις.