Σε ανακοίνωση 10 νέων υποψηφίων Δημοτικών Συμβούλων προχώρησε η παράταξη «Προοπτική για τη Δράμα», η οποία έχει ως επικεφαλής και υποψήφιο Δήμαρχο Δράμας τον κ. Κοσμά Καλαϊδόπουλο.

Οι 10 υποψήφιοι είναι οι εξής:

Βάσσος Νικόλαος

Γεωργιάδης Κωνσταντίνο

Δημόπουλος Μάριος

Καλαϊτζίδης Φιλάρετος

Ντινούδης Ζήσης

Πανάγου Κωνσταντινιά

Τερσενίδου Μαρίου

Τσεγκελίδης Χαράλαμπος

Χαρητίδου Ελισάβετ

Χαριτόπουλος Χαράλαμπος.

Υπενθυμίζεται ότι η παράταξη «Προοπτική για τη Δράμα» πρόσφατα είχε προχωρήσει και στην ανακοίνωση των πρώτων 13 υποψηφίων κι έτσι συνολικά οι υποψήφιοι που έχουν ανακοινωθεί είναι πλέον 23.

Παράλληλα, η «Προοπτική για τη Δράμα» ενημερώνει ότι η εκδήλωση παρουσίασης των υποψηφίων και των προγραμματικών δηλώσεων της παράταξης θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Μαΐου 2019 στην αίθουσα εκδηλώσεων του Διοικητηρίου.