Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟ, ΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

 

Την περασμένη Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017 ο Αντιπεριφερειάρχης Δράμας κ. Αργύρης Πατακάκης εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία απάντησε στις αναφορές του Βουλευτή Ν.Δ. Νομού Δράμας κ. Δημήτρη Κυριαζίδη σχετικά με όσα έχουν αναφερθεί από την πλευρά του Δραμινού Βουλευτή, περί εμπλοκής του με τη Δικαιοσύνη, φτάνοντας ακόμη και σε κατάθεση ερώτησης μέσω της διαδικασίας του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Επιπλέον, πέρα από την ανακοίνωση ο κ. Πατακάκης προχώρησε και σε δημοσιοποίηση του ποινικού του μητρώου, αναφέροντας: «…Αν και πρόκειται για ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα μη δημοσιοποιήσιμα που προστατεύονται από το Νόμο, αυτόβουλα δίνω στη δημοσιότητα αντίγραφο του ποινικού μου μητρώου και ΑΠΑΙΤΩ να σταματήσει οποιαδήποτε περαιτέρω αναφορά στο όνομά μου σχετικά με τα ανωτέρω από οποιονδήποτε, άλλως επιφυλάσσομαι να ασκήσω κάθε δικαίωμα που μου δίνει ο Νόμος».

Από πλευράς του Βουλευτή κ. Κυριαζίδη δόθηκε «διευκρινιστική απάντηση», με την οποία ζητείται από τον κ. Πατακάκη να δώσει στη δημοσιότητα και το ποινικό του μητρώο δικαστικής χρήσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του κ. Κυριαζίδη ήταν η εξής:

«Αναφορικά με το δημοσιοποιημένο σήμερα (20/9) δελτίο τύπου του κ. Πατακάκη, οφείλω να διευκρινίσω τα παρακάτω:

Ο κ. Πατακάκης γνωρίζει καλύτερα από όλους προφανώς ότι:

Εκτός από το γενικής χρήσης ποινικό μητρώο, οι εγγραφές του οποίου διαγράφονται μετά το πέρας ορισμένου χρόνου, ως ορίζει ο νόμος, υπάρχει και αυτό της δικαστικής χρήσης, στο οποίο καταχωρούνται και παραμένουν οι σχετικές εγγραφές. Επειδή επέλεξε ο κ. Πατακάκης να θέσει στην δημοσιότητα και στον πολιτικό διάλογο το ποινικό του μητρώο γενικής χρήσης, στο πλαίσιο της διαφάνειας και της λογοδοσίας των δημοσίων προσώπων καλείται να πράξει ανάλογα και για αυτό της δικαστικής χρήσης. Καλείται, δηλαδή, να απαντήσει στους Δραμινούς πολίτες και να γνωστοποιήσει δημόσια, εάν υφίστανται ή όχι καταδίκες του από την ποινική δικαιοσύνη, πόσες και ποιες είναι αυτές.

Παρατίθεται και το σχετικό άρθρο του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Άρθρο 576 Κώδικα Ποινικής Δικονομίας

Αντίγραφα ποινικού μητρώου

  1. Οι υπηρεσίες που τηρούν ποινικό μητρώο εκδίδουν από αυτό δύο τύπους αντιγράφων: α) το αντίγραφο δικαστικής χρήσης, β) το αντίγραφο γενικής χρήσης.
  2. Στο αντίγραφο δικαστικής χρήσης καταχωρίζεται το περιεχόμενο όλων των δελτίων ποινικού μητρώου εκτός από εκείνα που έχουν παύσει να ισχύουν σύμφωνα με την πρώτη παράγραφο του προηγούμενου άρθρου.
  3. Στο αντίγραφο γενικής χρήσης καταχωρίζεται το περιεχόμενο όλων των δελτίων ποινικού μητρώου, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, εκτός από εκείνα:

α) που αναγράφουν χρηματική ποινή ή ποινή φυλάκισης έως έξι μήνες, μετά την πάροδο τριών ετών,

β) που αναγράφουν ποινή φυλάκισης πέραν των έξι μηνών ή ποινή περιορισμού σε ψυχιατρικό κατάστημα, μετά την πάροδο οκτώ ετών,

γ) που αναγράφουν κάθειρξη, μετά την πάροδο είκοσι ετών».