ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟ 12-15 ΙΟΥΝΙΟΥ ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

 

 

  • Τι αποφασίστηκε από τους Ευρωβουλευτές για σημαντικά θέματα που αφορούν τους λαούς της Ευρώπης
  • Συνεντεύξεις με τους Έλληνες Ευρωβουλευτές Δ. Παπαδημούλη (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.), Μ. Σπυράκη (Ν.Δ.), Μ. Κύρκο (Το Ποτάμι) και Σ. Ζαριανόπουλο (Κ.Κ.Ε.)

 

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΤΣΑΣ

 

 

Σημαντικά θέματα συζητήθηκαν από το σύνολο των Ευρωβουλευτών στο Στρασβούργο κατά την διάρκεια της συνόδου από 12 μέχρι και 15 Ιουνίου 2017.

Τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν μεταξύ άλλων ήταν:

  1. Κλιματική αλλαγή: όπου το ΕΚ συζήτησε την απόσυρση των ΗΠΑ από τη διεθνή συμφωνία

Η απόφαση του Αμερικανού Προέδρου Τράμπ να αποσύρει τη χώρα του από τη διεθνή συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή συζητήθηκε στο ΕΚ την Τετάρτη 14-6-2017. Το Κοινοβούλιο ψήφισε την ίδια μέρα τον κανονισμό για την εφαρμογή του στόχου για μείωση των εκπομπών ρύπων ως το 2030.

  1. Απλούστερη η επισήμανση της ενεργειακής απόδοσης των συσκευών-από το Α ως το G

Οι Ευρωβουλευτές έδωσαν την Τρίτη 13 Ιουνίου 2017 το πράσινο φως στον κανονισμό που θα επιτρέπει στους καταναλωτές να επιλέγουν προϊόντα που μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας και τους λογαριασμούς ρεύματος.

Η διαβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης των οικιακών συσκευών θα γίνεται πλέον από το A ως το G, αντικαθιστώντας την υφιστάμενη κλίμακα για την κατανάλωση ενέργειας (A+, A++, A +++). Η νέα ευρωπαϊκή οδηγία εγκρίθηκε με 535 ψήφους υπέρ, 46 κατά και 79 αποχές.

Η νέα ευρωπαϊκή οδηγία θα θέσει στη διάθεση των καταναλωτών ένα απλούστερο εργαλείο για την επιλογή των αποδοτικότερων προϊόντων που θα μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας και κατά συνέπεια τους λογαριασμούς ενέργειας. Θα ενθαρρύνει επίσης τους κατασκευαστές να καινοτομούν και να επενδύουν σε ενεργειακά αποδοτικότερα προϊόντα.

Οι καταναλωτές θα δουν στα καταστήματα τις πρώτες ετικέτες με τη νέα κλίμακα επισήμανσης χωρίς τις ενδείξεις «+» (A+, A++ κτλ) το νωρίτερο στο τέλος του 2019.

Προκειμένου να συμβαδίσει η ευρωπαϊκή νομοθεσία με τις τεχνολογικές βελτιώσεις στην ενεργειακή απόδοση, η οποιαδήποτε μελλοντική επαναταξινόμηση θα γίνει όταν το 30% των προϊόντων που πωλούνται στην αγορά της ΕΕ θα εμπίπτει πλέον στην ανώτατη κατηγορία ενεργειακής απόδοσης Α ή όταν το 50% των προϊόντων θα εμπίπτουν στις δύο πρώτες κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης Α και Β.

Οι ετικέτες θα τοποθετηθούν στα προϊόντα σε έντυπη μορφή ενώ θα διατίθενται και ηλεκτρονικά όλες οι πληροφορίες για τα προϊόντα. Σε περίπτωση που υπάρξουν αλλαγές που επηρεάζουν την ενεργειακή απόδοση ενός προϊόντος το οποίο έχει ήδη αγοραστεί, ο προμηθευτής θα υποχρεούται να ενημερώνει τον καταναλωτή.

Οποιαδήποτε οπτική διαφήμιση ή διαφημιστικό υλικό θα πρέπει να αναφέρει την κατηγορία ενεργειακής απόδοσης του προϊόντος.

Θα υπάρξουν ενημερωτικές εκστρατείες για τους καταναλωτές προκειμένου να εξοικειωθούν με τη νέα κλίμακα και επισήμανση των προϊόντων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημιουργήσει μια βάση δεδομένων προϊόντων για να βοηθήσει τις εθνικές αρχές να ελέγχουν τη συμμόρφωση των κατασκευαστών με τη νέα νομοθεσία. Θα δημιουργήσει επίσης μία διαδικτυακή πύλη για το κοινό η οποία θα βοηθήσει τις εποπτικές αρχές της αγοράς και θα παράσχει στους καταναλωτές πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα.

 

Το μέλλον της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής μετά το 2020

 

Ο επαρκής προϋπολογισμός, οι συνέργειες μεταξύ των διαφόρων κονδυλίων και η απλούστευση των διαδικασιών μπορούν να βελτιώσουν την πολιτική συνοχής της ΕΕ μετά το 2020.

Η υφιστάμενη πολιτική συνοχής έχει μετριάσει τις επιπτώσεις της πρόσφατης οικονομικής κρίσης και των μέτρων λιτότητας. Παρόλα αυτά οι περιφερειακές και οι κοινωνικές ανισότητες παραμένουν. Αυτό υπογράμμισαν με ψήφισμά τους οι ευρωβουλευτές την Τρίτη 13 Ιουνίου 2017
(350 ψήφους υπέρ, 149 κατά και 171 αποχές) .

Ζήτησαν την ενίσχυση των δράσεων της πολιτικής συνοχής μετά το 2020 για τη μείωση αυτών των ανισοτήτων και την πρόληψη δημιουργίας νέων ανισοτήτων σε όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες.

Το ψήφισμα περιλαμβάνει βασικές προτάσεις για τη βελτίωση της πολιτικής συνοχής μετά το 2020:

-επαρκής προϋπολογισμός

-περισσότερες συνέργειες μεταξύ των διαφόρων ταμείων

-το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων «πρέπει να μην υπονομεύει τη στρατηγική συνεκτικότητα, την εδαφική συγκέντρωση και τη μακροπρόθεσμη προοπτική του προγραμματισμού για την πολιτική συνοχής, δεν πρέπει να αντικαταστήσει ή να παραγκωνίσει τις επιχορηγήσεις, και δεν πρέπει να επιδιώξει την αντικατάσταση ή την μείωση του προϋπολογισμού των διαρθρωτικών ταμείων»

-απλοποίηση του συνολικού συστήματος διαχείρισης σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης

-εναρμόνιση μεταξύ της πολιτικής συνοχής και της πολιτικής ανταγωνισμού, ιδίως όσον αφορά τους κανόνες για τις κρατικές ενισχύσεις

-οι επιχορηγήσεις θα πρέπει να εξακολουθήσουν να αποτελούν τη βάση της χρηματοδότησης της πολιτικής για τη συνοχή, ενώ η χρήση δανείων, ιδίων κεφαλαίων ή εγγυήσεων «πρέπει να πραγματοποιείται με προσοχή και βάσει κατάλληλης εκ των προτέρων αξιολόγησης»

Η εισηγήτρια κ Kerstin Westphal (Σοσιαλιστές, Γερμανία) δήλωσε τα εξής: «Τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία δημιουργούν θέσεις εργασίας και βοηθούν στην αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η κλιματική αλλαγή. Αποτελούν κινητήρια δύναμη ανάπτυξης. Το Κοινοβούλιο στέλνει σήμερα ένα σαφές μήνυμα σχετικά με το πόσο σημαντική είναι η διατήρηση της πολιτικής συνοχής. Θέλουμε μια σύγχρονη, μη γραφειοκρατική πολιτική συνοχής, η οποία να παρέχει χρηματοδότηση όπου αυτό είναι απαραίτητο, σε όλες τις περιφέρειες».

 

Ενίσχυση της προβολής των αποτελεσμάτων των διαρθρωτικών ταμείων

 

Με χωριστό ψήφισμα που υιοθέτησαν οι ευρωβουλευτές (469 ψήφους υπέρ, 51 κατά και 13 αποχές) πρότειναν τρόπους για την αύξηση της προβολής της ευρωπαϊκής πολιτικής συνοχής, καθώς μία από τις πιο πρόσφατες έρευνες του Ευρωβαρόμετρου αποκάλυψε ότι μόνο το ένα τρίτο των πολιτών της ΕΕ γνωρίζουν τον θετικό αντίκτυπο που έχουν οι ευρωπαϊκές επενδύσεις στις περιοχές όπου ζουν.

Σημείωσαν επίσης «την αύξηση του ευρωσκεπτικισμού και της αντιευρωπαϊκής, λαϊκίστικης προπαγάνδας που διαστρεβλώνει τις πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές της Ένωσης».

Η βελτίωση της πρόσβασης σε πληροφορίες μέσω της δημιουργίας μιας στρατηγικής επικοινωνίας για τα ψηφιακά μέσα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η προβολή των πλεονεκτημάτων που προσφέρει η πολιτική συνοχής στην πραγματική οικονομία (όπως η προώθηση της καινοτομίας και η δημιουργία θέσεων εργασίας) θα μπορούσαν να ενισχύσουν την προβολή της πολιτικής συνοχής.

Ο εισηγητής, Daniel Buda (ΕΛΚ, Ρουμανία), δήλωσε τα εξής: «Οι μέθοδοι επικοινωνίας που έχουν χρησιμοποιηθεί έως τώρα για τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών επενδύσεων δεν ήταν οι πλέον αποτελεσματικές, ενώ διαφέρουν επίσης σημαντικά από χώρα σε χώρα. Απαιτείται λοιπόν καλύτερος συντονισμός μεταξύ των δημόσιων αρχών, των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων και της κοινωνίας των πολιτών για την βελτίωση της επικοινωνίας των στόχων της ΕΕ και την αύξηση του ενδιαφέροντος των πολιτών για τα ευρωπαϊκά έργα».

Ακολούθησε ψήφισμα και ενός λεπτού σιγή για τα θύματα των τρομοκρατικώψν επιθέσεων στο Λονδίνο και στην Τεχεράνη όπου ο Πρόεδρος Ταγιάνι ζήτησε να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή για τα θύματα των πρόσφατων επιθέσεων και εξέφρασε την ανησυχία του για τις συλλήψεις των Taner Kilic και Alexei Navalny.

Μιλώντας εξ ονόματος του ΕΚ, ο Πρόεδρος Ταγιάνι καταδίκασε τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις, τονίζοντας ότι «η δύναμη της ελευθερίας και της δημοκρατίας δεν λυγίζει μπροστά στην τρομοκρατία» και ζήτησε να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή για τα θύματα των δύο τρομοκρατικών επιθέσεων.

Ο Πρόεδρος του ΕΚ ζήτησε την απελευθέρωση του επικεφαλής του τουρκικού τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας, Τανέρ Κίλιτς, και όλων όσων συνελήφθησαν μαζί του, καθώς και την άρση όλων των κατηγοριών, εάν δεν υπάρχουν αποδείξεις για τη συμμετοχή τους στο αποτυχημένο πραξικόπημα του περασμένου έτους.

Επεσήμανε τέλος ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βρίσκεται πάντα στο πλευρό των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εξέφρασε την ανησυχία του για τη σημερινή σύλληψη του Ρώσου ακτιβιστή Αλεξέι Ναβάλνι και πολλών υποστηρικτών του.

 

Απερχόμενοι ευρωβουλευτές 

 

Από τις 9 Ιουνίου 2017, σε συνέχεια της εκλογής τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, αποχώρησαν οι ευρωβουλευτές Afzal KHAN (ΗΒ, Σοσιαλιστές), Andrew LEWER (ΗΒ, ΕΣΜ), Vicky FORD (ΗΒ, ΕΣΜ) και Anneliese DODDS (ΗΒ, Σοσιαλιστές).

 

Ομιλία για το μέλλον της Ευρώπης στην Αθήνα

 

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Manfred Weber, επισκέφτηκε την Αθήνα στις 19 και 20 Ιουνίου 2017. Ο Γερμανός πολιτικός είχε σειρά συναντήσεων με πολιτειακούς και πολιτικούς αξιωματούχους στη χώρα μας.

Στο πλαίσιο αυτής της επίσκεψης ο κ. Weber απευθύνθηκε με ομιλία του για το μέλλον της Ευρώπης σε νέους, πανεπιστημιακούς, εκπροσώπους διαφόρων οργανώσεων και δημοσιογράφους σε εκδήλωση που έλαβε χώρα την Τρίτη 20 Ιουνίου 2017 και ώρα 19.30 στο Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα (Λεωφ. Αμαλίας 8). Την εκδήλωση υποστήριξε το Ίδρυμα Hanns Seidel.

Ο κ. Weber συναντήθηκε επίσης και με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Κυριάκο Μητσοτάκη και αντάλλαξαν σημαντικές απόψεις για την πορεία τόσο της Ε.Ε αλλά και της Χώρας μας μέσα σε αυτή.

 

Δήλωση του Προέδρου των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών

 

Ιδιαίτερη τιμή αλλά και ευχάριστη στιγμή για την εφημερίδα «Εργασία… συν» αλλά και τον Ena Media Group (Ena Channel) ήταν η αποκλειστική δήλωση του Προέδρου των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών κ. Τζιάνι Πιτέλα ο οποίος προσφάτως επέστρεψε από την Τουρκία όπου παρευρέθηκε εκεί, προκειμένου να σταθεί αλληλέγγυος στον Πρόεδρο του Κουρδικού Κόμματος που έχει συλληφθεί από τη σημερινή κυβέρνηση της γείτονος Χώρας Τουρκίας και τον κ. Ταγίπ Ερντογάν.

Ο κ. Πιτέλα δήλωσε μεταξύ άλλων πως η Τουρκία δεν έχει καμία προοπτική για ένταξη στην Ε.Ε αν και εφόσον δεν αλλάξει πορεία και ειδικότερα αν δεν σεβαστεί τις πολιτικές ελευθερίες και δεν προχωρήσει σε έναν εκδημοκρατισμό της Χώρας σε μεγάλο βαθμό που απαιτείται.

 

Συνεντεύξεις Ελλήνων Ευρωβουλευτών

 

Στην εφημερίδα «Εργασία…συν» αλλά και στην κάμερα του Ena Channel μίλησαν οι Ευρωβουλευτές κ. Σωτήρης Ζαριανόπουλος (Κ.Κ.Ε.), κ. Μιλτιάδης Κύρκος (Το Ποτάμι), κ. Μαρία Σπυράκη (Ν.Δ.), καθώς και ο Ευρωβουλευτής του ΣΥ.ΡΙΖ.Α και Αντιπρόεδρος του Ε.Κ. κ. Δημήτρης Παπαδημούλης.

Κύριο θέμα των συνεντεύξεων αυτών ήταν η αξιολόγηση και οι διεργασίες που ακολούθησαν τις επόμενες δύο μέρες στο Euro Group των Βρυξελλών με τους ομιλητές να είναι συγκρατημένοι για την πορεία του ζητήματος αυτού, αλλά και προβληματισμένοι για την κατάσταση που επικρατεί στην ελληνική πολιτική σκηνή.

Ζήτησε συνέχιση της προσπάθειας και εκφράστηκε θετικά ο κ. Παπαδημούλης για την πορεία της Οικονομίας, εκφράζοντας παράλληλα την αντίθεσης του για την εμμονή όπως τόνισε χαρακτηριστικά της «Ελληνικής δεξιάς παράταξης» (Ν.Δ.) να ζητάει εκλογές, κάτι που όπως υπογράμμισε δεν θα βοηθήσει καθόλου την πορεία της χώρας και την έξοδο της στις αγορές.

Σε αντίθετη πορεία ήταν η κ. Μαρία Σπυράκη η οποία ζήτησε εκλογές προκειμένου να αλλάξει η κυβέρνηση αυτή και να αποκτηθεί η εμπιστοσύνη στις αγορές.

Κατηγορηματικός για την πορεία της Ε.Ε. ήταν ο Βουλευτής του Κ.Κ.Ε κ. Σωτήρης Ζαριανόπουλος ο οποίος τόνισε μεταξύ άλλων πως οι λαοί απαιτούν ένα καλύτερο μέλλον από την Ε.Ε. και ζήτησε περισσότερους πόρους για την υγεία, την παιδεία και τις άλλες κοινωνικές δομές.

Τέλος σε χαμηλούς τόνους με πλήρη πολιτική συγκρότηση οι τοποθετήσεις του Ευρωβουλευτή κ. Μιλτιάδη Κύρκου από Το Ποτάμι ο οποίος ζήτησε συναίνεση προκειμένου να βγει η χώρα από τα αδιέξοδα και να προχωρήσει στην Ευρωπαϊκή της προοπτική.