Υπογράφηκε την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023 η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρία για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο «Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Παρανεστίου».

Η μελέτη έχει ως στόχο την οργάνωση και ανάπτυξη του συνόλου της εδαφικής περιοχής του Δήμου Παρανεστίου για να καθοριστούν οι χρήσεις γης, οι όροι και οι περιορισμοί δόμησης και η γενική πολεοδομική οργάνωση.

Τα Τ.Π.Σ. έχουν ως στόχο την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με την δημιουργία ισχυρής παραγωγικής βάσης, την έμφαση στην καινοτομία, την αύξηση της απασχόλησης και την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

Ο Δήμαρχος Παρανεστίου κ. Αναστάσιος Καγιάογλου σε δηλώσεις του ανέφερε: «Η συγκεκριμένη μελέτη είναι πολύ σημαντική αφού έχει ως κύριο στόχο την αξιοποίηση και ανάδειξη των δυνατοτήτων του Δήμου μας. Η μελέτη θα αποτελέσει το βασικό εργαλείο σχεδιασμού για του Δήμου Παρανεστίου για τα επόμενα χρόνια».