Στοχευμένοι έλεγχοι για τον εντοπισμό κρουσμάτων διαφθοράς σε… ελεγκτές των υπηρεσιών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων ξεκινούν με εντολή του επικεφαλής της Αρχής Γιώργου Πιτσιλή.

Τα κριτήρια για τους ελέγχους

Με εγκύκλιο καθορίζονται τα κριτήρια για τον προσδιορισμό της κατηγορίας των υπαλλήλων της ΑΑΔΕ για τους οποίους θα πραγματοποιηθούν οι έλεγχοι του πόθεν έσχες τους, ενώ η επιλογή των υποθέσεων ελέγχου που θα διενεργηθούν γίνεται κατά προτεραιότητα, σύμφωνα με εμπιστευτικό πρόγραμμα που θα υποβάλει η αρμόδια υπηρεσία στον Διοικητή και κατόπιν εγκρίσεώς του.

Διαβάστε επίσης:

Τα κριτήρια για την επιλογή όσων ελεγχθούν έχουν να κάνουν με:

 • την άσκηση καθηκόντων θέσεων ευθύνης προϊσταμένου Γενικής Διευθύνσεως, Διευθύνσεως, Υποδιευθύνσεως, Τμήματος, το χρόνο άσκησης αυτών των καθηκόντων και τις υπηρεσίες άσκησης των καθηκόντων αυτών,
 • την άσκηση καθηκόντων ελεγκτή στις οργανικές μονάδες της Α.Α.Δ.Ε., το χρόνο άσκησης αυτών των καθηκόντων και τις υπηρεσίες άσκησης των καθηκόντων αυτών,
 • την άσκηση καθηκόντων Προέδρου ή μέλους Επιτροπών διενέργειας διαγωνισμών της Α.Α.Δ.Ε.,
 • την άσκηση καθηκόντων Προέδρου Επιτροπών παραλαβής έργων της Α.Α.Δ.Ε.,
 • την άσκηση ποινικής δίωξης υπαλλήλου για εγκλήματα σχετικά με την υπηρεσία,
 • τη συμπερίληψη στοιχείων οικονομικού ενδιαφέροντος στης υποβληθείσες φορολογικές δηλώσεις, ενδεικτικά, όπως περιουσία στο εξωτερικό, υψηλοί τόκοι καταθέσεων, λήψη μερισμάτων από το εξωτερικό και εσωτερικό της χώρας, κατοχή σημαντικού τεκμηρίου διαβίωσης π.χ. σκάφος αναψυχής, απόκτηση περιουσιακών στοιχείων, λήψη ή παροχή δωρεών, καταβολή υψηλών τοκοχρεολυσίων, χρησιμοποίηση ανάλωσης κεφαλαίου προηγουμένων ετών για την κάλυψη τεκμηρίων διαβίωσης, μη σημαντικές οικογενειακές δαπάνες ή ανυπαρξία αυτών ή τη μη συμπερίληψη όλων των ανωτέρω στοιχείων,
 • την άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή ή διατήρηση λογιστικού γραφείου ή εργασία σε λογιστικό γραφείο από συγγενικά πρόσωπα, σύζυγος ή γονέας ή γονέας συζύγου ή τέκνα ή αδελφούς,
 • την άσκηση του επαγγέλματος του εκτελωνιστή ή διατήρηση εκτελωνιστικού γραφείου ή εργασία σε εκτελωνιστικό γραφείο από σύζυγο ή γονέα ή γονέα συζύγου ή τέκνα ή αδελφούς,
 • την άσκηση καθηκόντων δημοσίου υπολόγου.

Ποιους ελέγχους προβλέπει το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ

Το στίγμα των ελέγχων που θα πραγματοποιηθούν σε εφοριακούς και τελωνειακούς που βρίσκονται σε ζώνη υψηλής επικινδυνότητας δίνει το φετινό επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ. Ειδικότερα προβλέπει:

 • Διενέργεια 40 εσωτερικών ελέγχων (κατ’ ελάχιστο μέχρι το στάδιο σύνταξης των αντίστοιχων προσωρινών εκθέσεων) σε διαδικασίες και λειτουργίες των Υπηρεσιών της ΑΑΔΕ.
 • Διενέργεια 80 ελέγχων περιουσιακής κατάστασης προϊσταμένων και υπαλλήλων.
 • Διενέργεια 30 επιτόπιων αιφνιδιαστικών ελέγχων στις Υπηρεσίες.
 • Διενέργεια 100 ελέγχων για εντοπισμό ποινικών αδικημάτων και πειθαρχικών παραπτωμάτων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ.
 • Αξιολόγηση και διεκπεραίωση τουλάχιστον του 90% του συνόλου των καταγγελιών που περιέρχονται σε γνώση της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων.
 • Διενέργεια 11 στοχευμένων οικονομικών και διαχειριστικών ελέγχων δημοσίων υπολόγων και δημοσίων διαχειρίσεων.
 • Διενέργεια 4 διαχειριστικών ελέγχων ανά Φορολογική Περιφέρεια.

Πηγή: imerisia.gr