ΧΑΡΑ ΚΕΦΑΛΙΔΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ν. ΔΡΑΜΑΣ

Αναφορά προς τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, με θέμα «Κατάργηση της γραφειοκρατικής διαδικασίας της ΠΟΛ 1272/1995 ζητούν η Πανελλήνια Ένωση Διπλ. Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών», κατέθεσε η Βουλευτής Κινήματος Αλλαγής Ν. Δράμας κ. Χαρά Κεφαλίδου.

Η αναφορά έχει ως εξής:

Με επιστολές τους η Πανελλήνια Ένωση Διπλ. Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών ζητούν την κατάργηση ή την αναστολή μέχρι την οριστική κατάργηση της γραφειοκρατικής διαδικασίας που τους επιβάλει η ΠΟΛ 1272/1995, σύμφωνα με την οποία «Ο υπόχρεος στο φόρο προστιθέμενης αξίας ανάδοχος δημοσίων έργων υποχρεούται, πριν την εξόφληση κάθε τιμολογίου πιστοποιούμενου λογαριασμού δημοσίου έργου, να υποβάλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 σε δύο (2) αντίτυπα…», διαδικασία χρονοβόρα, αφού πλέον λόγω πανδημίας μόνο με ραντεβού είναι δυνατή η επίσκεψη.

Επειδή η ισχύουσα φορολογική νομοθεσία (Νόμος 4174/2013 αλλά και ο Νόμος 2859/2000 ως ισχύει σήμερα) έχει υπερκαλύψει τις προβλέψεις της ΠΟΛ 1272/1995 και το περιεχόμενό της έχει καταστεί γραφειοκρατικό, ζητούν την κατάργηση της ή την αναστολή της την περίοδο της κρίσης με την πανδημία του Covid-19, μέχρι την οριστική κατάργησή της.

Σας επισυνάπτω τις επιστολές, ζητώ να εξετάσετε τα αιτήματα και τις προτάσεις τους και παρακαλώ όπως επιληφθείτε του ζητήματος και μας ενημερώσετε για τις ενέργειές σας.