ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

 

 

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. κ. Χρήστου Μέτιου, τα οκτώ μέλη που θα εκπροσωπούν την Περιφέρεια Α.Μ.Θ. στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ΔΕΣΜ-ΟΣ ΑΜΘ ορίζονται ως εξής:

-Αικατερίνη Ιωαννίδου του Νικολάου

-Αθανάσιος Μπέλας του Ιωάννου

-Μαργαρίτα Γουδετσίδου του Ευαγγέλου

-Ερχάν Μολλά Αλή Μεμέτ του Μεμέτ

-Ερκάν Κιουτσούκ Χασάνογλου του Ισμαήλ

-Μαίρη Τσιακίρογλου του Σωτηρίου

-Λεωνίδας Γεωργόπουλος του Χρήστου

-Δήμητρα Τσούκα του Στεργίου

Ως Πρόεδρο του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ο Περιφερειάρχης προτείνει την κ. Αικατερίνη Ιωαννίδου.