ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

 

  • Επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Στ. Αραχωβίτη

 

Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3654/21-09-2018 επιστολή προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αραχωβίτη Σταύρο και κοινοποίηση στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) Περιφερειακής Ενότητας Δράμας απέστειλε η Δήμαρχος Παρανεστίου με θέμα: «Οριοθέτηση περιοχών με φυσικούς περιορισμούς, εκτός των ορεινών» στα πλαίσια της ομώνυμης διαβούλευσης του ΥΠΑΑΤ. Το κείμενο που έχει δοθεί σε διαβούλευση, καθορίζει τις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς σύμφωνα με την έννοια της Οδηγίας 75/268/ΕΟΚ με σκοπό να ευνοηθούν οι γεωργικές δραστηριότητες και να βελτιωθεί το εισόδημα των γεωργών στις περιοχές αυτές.

Στην επιστολή της η Δήμαρχος υπογραμμίζει τις αρνητικές επιπτώσεις που θα επέλθουν από την υπό διαβούλευση Απόφαση του ΥΠΑΑΤ, σύμφωνα με την οποία μένουν εκτός «Περιοχών με Φυσικούς Περιορισμούς» οι μειονεκτικές περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας, ενώ υπάρχει θετική πρόβλεψη για περιοχές μόνο της Θράκης στην Περιφέρεια μας.

Ειδικότερα στα πλαίσια της διαβούλευσης η Δήμαρχος απέστειλε την επιστολή, ενώ πρόκειται να επισκεφτεί για το ζήτημα αυτό το αρμόδιο Υπουργείο.

Η επιστολή έχει ως εξής:

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Με αφορμή την διαβούλευση επί της νέας οριοθέτησης περιοχών με φυσικούς περιορισμούς και άλλα ειδικά μειονεκτήματα θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε τα ακόλουθα:

-Ενώ η τήρηση των κριτηρίων που αναφέρονται στα φυσικά μειονεκτήματα και απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ του κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013, θα ήταν σκόπιμο να εξεταστεί σε επίπεδο Τοπικής Κοινότητας, η μελέτη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών εκτίμησε την οικονομική δραστηριότητα σε επίπεδο νομού, με αποτέλεσμα να εξαιρεθούν μειονεκτικές Κοινότητες του Ν. Δράμας (π.χ. Νικηφόρος, Α. Πυξάρι, Αδριανή κλπ). Έτσι παρότι στα συμπεράσματα της διδακτορικής διατριβής του κ. Τσεσμελή (Κεφάλαιο 8, ανωτέρω σχετικό 2) αναφέρεται ότι η Ανατολική Μακεδονία, η Λέσβος και το Ηράκλειο Κρήτης βρίσκονται στην κατηγορία Πολύ Υψηλής Τρωτότητας (Very high Vulnerability) στην ξηρασία, και αναφορικά με το δήμο μας στην περιοχή των Κοινοτήτων Αδριανής, Νικηφόρου και Άνω Πυξαρίου του Δήμου Παρανεστίου δεν λειτουργούν επαρκώς ή καθόλου αρδευτικά δίκτυα, οι περιοχές αυτές εξαιρούνται αδίκως.

-Στις περιοχές με ειδικά μειονεκτήματα εντάσσονται όλες οι υπόλοιπες (επιπλέον εκείνων με φυσικούς περιορισμούς) Κοινότητες της Θράκης (Γεωγραφικό Διαμέρισμα που δεν αποτελεί διοικητική ενότητα) και όχι της Περιφέρειας ΑΜΘ με αποτέλεσμα να εξαιρεθούν όλες οι μειονεκτικές Κοινότητες του Ν. Δράμας (και ενδεχομένως του Ν. Καβάλας).

-Με την προτεινόμενη οριοθέτηση περιοχών με φυσικούς περιορισμούς και τον καθορισμό των περιοχών με ειδικά μειονεκτήματα αποχαρακτηρίζονται πολλές περιοχές όλων των δήμων του Νομού Δράμας που διαθέτουν μη ορεινές περιοχές. Μεταξύ αυτών οι Τοπικές Κοινότητες Αδριανής, Νικηφόρου, Άνω Πυξαρίου του Δήμου Παρανεστίου.

Ο αποχαρακτηρισμός των παραπάνω μειονεκτικών Κοινοτήτων του Δήμου Παρανεστίου θα έχει άμεση αρνητική επίπτωση στα ποσά εξισωτικών αποζημιώσεων που εισπράττουν οι εναπομείναντες αγρότες και κτηνοτρόφοι που διατηρούν εκμεταλλεύσεις στις περιοχές αυτές, καθώς και στην ένταξή τους σε διάφορα προγράμματα (Νέων αγροτών κλπ).

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη σας τις ανωτέρω παρατηρήσεις κατά τη σύνταξη της Απόφασης προκειμένου η χώρα μας να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 και να έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει να ενισχύει τις περιοχές με φυσικούς περιορισμούς, όπως τις Τοπικές Κοινότητες Αδριανής, Άνω Πυξαρίου και Νικηφόρου.

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΡΙΝΑ