ΤΡΕΙΣ ΔΙΑΔΟΧΙΚΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ (2 ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΙ 1 ΤΑΚΤΙΚΗ) ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΑΣ 3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

 

 

Τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας θα πραγματοποιηθούν το απόγευμα της Δευτέρας 3 Φεβρουαρίου.

Αρχικά, το σώμα θα πραγματοποιήσει στις 17.00 ειδική συνεδρίαση με θέμα «Υποβολή οικονομικών στοιχείων του Δήμου Δράμας χρήσης 2018 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006. Στη συνέχεια, στις 18.00, θα πραγματοποιηθεί νέα ειδική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα την «Ψήφιση Προϋπολογισμού και Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Δράμας οικ. Έτους 2020».

Τέλος, στις 19.00, θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με 13 θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ανάμεσα σε αυτά είναι η υποβολή προτάσεων του Δήμου Δράμας σε προσκλήσεις του προγράμματος «Φιλόδημος» τόσο για την κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και εξυπηρέτηση ΑμεΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου όσο και εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε σχολικές μονάδες του Δήμου. Επίσης, ένα άλλο θέμα της συνεδρίασης αφορά την αλλαγή χρήσης του οικοπέδου επί της οδού Βοραζάνη, πίσω από την Στρατιωτική Λέσχη, έτσι ώστε να χρησιμοποιείται ως χώρος ελεύθερης στάθμευσης δικύκλων, μηχανών και ποδηλάτων.