ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

 

 

Την Τετάρτη 13 Μαΐου συνεδρίασε με τηλεδιάσκεψη το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Μακεδονικού Βραβείου.

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν:

-Η συγκρότηση του Δ.Σ. του Ιδρύματος με Πρόεδρο τον Δήμαρχο Δράμας κ. Χριστόδουλο Μαμσάκο, Γραμματέα τον κ. Καλλινικίδη Ελευθέριο, Ταμία την κ. Θεοδωρίδου Λίζα, την κ. Πατρωνίδου Δήμητρα ως Αντιπρόεδρο και ισόβιο μέλος και τον κ. Μελεκάνη Μιχαήλ ως μέλος.

-και η έγκριση του προϋπολογισμού του Ι.ΜΑ.Β έτους 2020.