ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν.Δ. Ν. ΔΡΑΜΑΣ

Ερώτηση προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κωνσταντίνο Γαβρόγλου, σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία του Δημόσιου ΙΕΚ Δράμας, κατέθεσε ο Βουλευτής Ν.Δ. Νομού Δράμας κ. Δημήτρης Κυριαζίδης.

Η ερώτηση έχει ως εξής:

Κύριε Υπουργέ,

Αποτελεί αδήριτη ανάγκη για τη χώρα ο επαναπροσανατολισμός αναφορικά με την επαγγελματική αποκατάσταση – διασφάλιση όχι μόνο των νέων ανθρώπων μας, αλλά και των ανέργων.

Σημαντικό ρόλο προς το σκοπό αυτό υπηρετούν και τα Δημόσια ΙΕΚ της χώρας, πλην, όμως η Κυβέρνηση υποβαθμίζει το ρόλο των ΙΕΚ, μη χρηματοδοτώντας τη λειτουργία τους, γεγονός που οδηγεί σε αδρανοποίηση ή σε σταδιακό κλείσιμο.

Πιο συγκεκριμένα το Δημόσιο ΙΕΚ Δράμας που εκκίνησε προ τετραετίας παρουσιάζει άνθιση και ήδη λειτουργούν 13 τμήματά του, ο δε αριθμός των σπουδαστών φθάνει τους 350 περίπου.

Η όλη λειτουργία του Δημοσίου αυτού ΙΕΚ εξαρτάται κυρίως από το ενδιαφέρον του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευόμενου προσωπικού και από τις χορηγίες ιδιωτών, έτσι ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία του, ενώ η Πολιτεία απουσιάζει.

Πιο συγκεκριμένα η καθαριότητα (η προκήρυξη έπρεπε να υπάρξει εδώ και έξι μήνες), τα απαιτούμενα υλικά για την εκπαίδευση, τα καύσιμα για τη θέρμανση (γνωστές οι καιρικές συνθήκες του Νομού) και λοιπές υποχρεώσεις της πολιτείας καλύπτονται από τους προαναφερθέντες.

Ως εκ τούτου ερωτάσθε κύριε Υπουργέ:

Τι προτίθεσθε εν προκειμένω να πράξετε, έτσι ώστε επιτέλους να καταστεί δυνατή, εύρυθμη και παραγωγική η λειτουργία του Δημοσίου ΙΕΚ Δράμα;

 

Ο Βουλευτής Ν.Δ. Ν. Δράμας

Δημήτρης Κυριαζίδης