«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ»

 

Σε ανακοίνωση της παράταξης «Κοινωνική Συμμαχία για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη» αναφέρονται τα εξής:

Στο σχέδιο νόμου «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» που κατατέθηκε σε διαβούλευση, δυστυχώς εστιάζει κυρίως σε δύο ζητήματα:

α) στον εκλογικό νόμο και τρόπο εκλογής των θεσμικών οργάνων και

β) στο χρόνο εκλογών και διάρκεια θητείας των οργάνων.

Δεν ασχολείται και δεν αντιμετωπίζει τα πραγματικά προβλήματα της Αυτοδιοίκησης (έλλειψη πόρων, μέσων και προσωπικού).

Δεν εκχωρεί και δεν αποκεντρώνει αρμοδιότητες με αντίστοιχους πόρους.

Δεν προωθεί την «μετάβαση» από την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση στην Περιφερειακή Διακυβέρνηση.

Δεν είμαστε αντίθετοι στην αναλογική έκφραση της λαϊκής βούλησης στα θεσμικά όργανα, με διασφάλιση κυβερνησιμότητας.

Πρέπει να υπάρξει ο απαιτούμενος χρόνος ζύμωσης και συζήτησης για την μεταρρύθμιση αυτή.

Η «κουλτούρα» των συνεργασιών να προκύψει ως αναγκαιότητα της ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών και όχι ως επιβολή από την κυβέρνηση που θα οδηγήσει σε «υπόγειες συναλλαγές εξουσίας».

Επομένως ζητούμε αλλαγές επί της ουσίας και λειτουργίας των αυτοδιοικητικών θεσμών που θα κρίνουν την αποτελεσματικότητα της όποιας μεταρρύθμισης.

 

Για την Κοινωνική Συμμαχία

Ο Επικεφαλής

Φώτης Καραλίδης